Tieto tukee liiketoimintaa

Autamme ymmärtämään paremmin asiakkaita ja muuttuvaa toimintaympäristöä sekä tuemme oman organisaation kehittämistä tiedon avulla. Autamme tekemään vaikeasti hahmottuvista asioista selkeitä ja tuotamme konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.  

 

Toimintaympäristöanalyysi

Millaisessa maailmassa oikeastaan toimitte? Miten kilpailutilanne kehittyy? Millaisia julkisen vallan päätöksiä teidän pitäisi ottaa huomioon? Vaatiiko rahoittaja vaikuttavuuden osoittamista? Kartoitamme tietoa organisaatiolle olennaisten, vaikeasti tavoitettavien asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksista ja näkemyksistä. Käytämme tavallisesti haastattelumenetelmää, koska kyselyiden avulla vaikeimmin tavoitettavilta asiakkailta tai sidosryhmiltä saadaan harvoin riittävän syvällistä tietoa heidän näkemyksistään.

Referenssejä ja caseja:
Coloplast sai selkeyttä muuttuvaan markkinatilanteeseen
Sailab selvitytti vaikuttavuuden roolia terveydenhuollon hankinnoissa

Organisaation tilannekuva

Autamme organisaatiota saamaan kattavan ja luotettavan kuvan nykytilanteesta, jotta se voi tarttua oikeisiin kehittämiskohteisiin. Vaihtoehtoisesti voimme selvittää tehtyjen muutosten vaikutuksia ja tuloksia. Rakennamme suositukset, joiden pohjalta organisaatio voi jatkaa kehitystyötään.

Referenssejä ja caseja:
Ilkka-Pohjalainen selvisi lähes mahdottomasta tilanteesta
Mitä HUS opetti konsultille?

 

Markkina-analyysi

Autamme yritystä rakentamaan polun uudelle markkinalle tai vahvistamaan asemaansa nykyisellä markkinalla. Selvitämme potentiaalisten ostajien odotukset, teemme kilpailija-analyysin ja kokoamme suositukset siitä, kuinka yrityksen kannattaa edetä uuden liiketoiminnan avaamisessa. Lisäämme asiakasymmärrystä laadullisen analyysin keinoin.

Referenssejä ja caseja:
Medaffcon sai varmuutta uuden liiketoiminnan käynnistämiseen

Referenssit

Medaffcon:

Asiantuntijayritys uudelle markkinalle – mutta miten?

ViestintäTutkimus

SYNLAB:

Laboratorio­hintaselvitys

Idea

COLOPLAST:

Ymmärrystä kuntien hankinnoista