Näkemys, analyysi ja tieto

Autamme ymmärtämään paremmin asiakkaita ja muuttuvaa toimintaympäristöä sekä tuemme oman organisaation kehittämistä tiedon avulla. Autamme tekemään vaikeasti hahmottuvista asioista selkeitä ja tuotamme konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.  

 

Asiakkaiden ja sidosryhmien odotukset

Kartoitamme tietoa organisaatiolle olennaisten, vaikeasti tavoitettavien asiakkaiden ja sidosryhmien odotuksista ja näkemyksistä, jotka koskevat organisaatiota ja sen toimintaa. Käytämme tavallisesti haastattelumenetelmää, koska kyselyiden avulla vaikeimmin tavoitettavilta asiakkailta tai sidosryhmiltä saadaan harvoin riittävän syvällistä tietoa heidän näkemyksistään.

Uuden liiketoiminnan käynnistämisen tuki

Autamme yritystä rakentamaan polun uudelle markkinalle tai vahvistamaan asemaansa nykyisellä markkinalla. Selvitämme potentiaalisten ostajien odotukset, teemme kilpailija-analyysin ja kokoamme suositukset siitä, kuinka yrityksen kannattaa edetä uuden liiketoiminnan avaamisessa.

Organisaation oman toiminnan kehittäminen

Autamme organisaatiota saamaan kattavan ja luotettavan kuvan nykytilanteesta, jotta se voi tarttua oikeisiin kehittämiskohteisiin. Vaihtoehtoisesti voimme selvittää tehtyjen muutosten vaikutuksia ja tuloksia. Rakennamme suositukset, joiden pohjalta organisaatio voi jatkaa kehitystyötään.

Referenssit

Medaffcon:

Asiantuntijayritys uudelle markkinalle – mutta miten?

ViestintäTutkimus

SYNLAB:

Laboratorio­hintaselvitys

Idea

COLOPLAST:

Ymmärrystä kuntien hankinnoista