Viestintä

Autamme kohentamaan yrityksen tai organisaation liiketoimintaa viestinnän keinoin, esimerkiksi lisäämällä tunnettuutta ja parantamalla sidosryhmien luottamusta. Viestintä on usein osa selvityksiä ja mukana myös silloin, kun rakennamme parempaa työelämää ja johtamista.

 

Viestintästrategiat ja -suunnitelmat

Viestintästrategia on organisaation yhteinen näkemys siitä, millaista vaikuttavuutta viestinnällä haetaan. Se sisältää viestinnän tavoitteet ja keskeiset suuntaviivat. Viestintäsuunnitelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä ja niiden yksityiskohtia.

Kriisiviestintä

Kriisiviestintä on organisaation viestinnän erikoistilanne ja osa laajempaa kriisinhallintaa. Yksinkertaisimmillaan kriisiviestinnän kuvataan olevaan nopeutettua perusviestintää.

Muutosviestintä

Muutoksen johtaminen edellyttää ennakointia ja suunnitelmallisuutta. Esimerkiksi johdon tulee pystyä perustelemaan henkilöstölle muutoksen välttämättömyys ja hyödyt. Viestintä jatkuu muutoksen eri vaiheissa. Sen onnistuminen edellyttää aitoa keskustelua ja henkilökohtaista vuorovaikutusta sen lisäksi, että se sisältää koko organisaatiolle suunnattua viestintää. 

Esimiesviestintä

Onnistunut esimiesviestintä synnyttää halutun vaikutuksen. Ihmiset alkavat toimia esimerkiksi niin, että he vahvistavat strategiaa, ymmärtävät oman työnsä tavoitteet ja odotukset ja hyväksyvät perusteet vaikkapa organisaatiomuutoksen toteuttamiselle.

Valmennukset

  • Näin kirjoitat tiedotteen
  • Näin laadit blogitekstin
  • Näin media toimii

Henkilö­­kohtainen mediasparraus

Miten media toimii ja miten sinä voit toimia paremmin median kanssa?

Sisällön suunnittelu

 

Tapahtumien ohjelmien ja sisältöjen suunnittelu

Referenssit

Medaffcon:

Asiantuntijayritys uudelle markkinalle – mutta miten?

ViestintäTutkimus

IMMUNO DIAGNOSTIC:

Viestintästrategia ja toimintasuunnitelma