Viestinnästä on tullut luonteva osa Medaffconin toimintaa ja yksi keino tukea sen asiakkaiden menestymistä.  

Viestinnän työpaja asiantuntijayrityksessä: asiantuntijat ideoivat aktiivisesti kiinnostavia teemoja viestinnän käyttöön, pohtivat näkökulmia ja sopivia haastateltavia. Ideoita hyviksi viestinnän teemoiksi ja juttuaiheiksi tulee niin runsaasti, että viestinnän suunnittelijoilla ja tekijöillä on jopa valinnanvaraa. Juttujen toteuttaminenkin on helppoa, koska asiantuntijat ovat valmiita kertomaan näkemyksiään erilaisista aiheista ja osaavat tuoda asiansa selkeästi ja kiinnostavasti esiin.

Onko tämä perustilanne organisaatiossanne vai tavoite, jota kohti haluaisitte mennä?

Lääkealalle tutkimuspalveluita tuottavassa Medaffconissa edellä kuvattuun tilanteeseen on päästy vuosien pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen työn avulla. Asiantuntemusta yrityksessä on tietysti aina ollut, mutta siitä kertominen viestinnän keinoin jäi pitkään muiden töiden jalkoihin ja viestinnän osaaminen oli rajallista.

– Halusimme saada viestintään suunnitelmallisuutta ja käyttää resurssit järkevällä tavalla. Markkinoinnin tekeminen ja osaaminen kohdistuu muuhun kuin viestintään, joten halusimme viestinnän tueksi kumppanin, marketing lead Tuuli Moilanen sanoo.

Pitkäjänteistä yhteistyötä

Medaffcon aloitti neljä vuotta sitten yhteistyön HNY Groupin kanssa, koska se halusi tuoda omaa asiantuntemustaan ja palveluiden kokonaisuutta aiempaa paremmin esille sekä vahvistaa asemaansa kohderyhmiensä mielessä. Lisäksi se halusi lisätä tunnettuuttaan Pohjoismaissa.

Yhteistyö käynnisti viestinnän suunnitelmallisen tekemisen. Aluksi HNY ja Medaffconin asiantuntijat rakensivat sisältöstrategian eli suunnittelivat yrityksen viestit, kohderyhmät ja miettivät viestinnän teemoja. Yhteisen työpajatyöskentelyn pohjalta HNY teki viestintäsuunnitelman ja vuosikellon, jotka auttoivat viestinnän toteuttamisessa.

Ensimmäisissä yhteisissä työpajoissa käytiin läpi, millaiset teemat toimivat viestinnässä ja miten omasta toiminnasta löytää kiinnostavaa kerrottavaa.

– On hauska huomata, kuinka paljon olemme oppineet organisaationa. Asiantuntijamme löytävät kiinnostavia juttuaiheita aiempaa helpommin ja osaavat ideoida ja ehdottaa niitä. He ovat myös valmiimpia kertomaan esimerkiksi tutkimusaiheistaan ja erottavat viestinnän juttujen ja tutkimusartikkelien vaatiman erilaisen näkökulman, Moilanen sanoo.

Selkeä osa yrityksen toimintaa

Toimitusjohtaja Jarmo Hahlin mukaan viestinnästä on tullut myös selkeästi osa yrityksen toimintaa eikä satunnaista, yksittäisten juttujen tekemistä.

Vuosien aikana Medaffcon on myös rakentanut suhteita toimituksiin. Lisäksi asiantuntijat ovat tehneet videoita Medaffconin palveluista. Näissä kaikissa se on hyödyntänyt HNY:n osaamista esimerkiksi aiheiden ja näkökulmien valinnassa.

Medaffcon on ollut asiantuntijaorganisaatioille tyypilliseen tapaan hieman pidättyväinen oman osaamisen esiin tuomisessa. Ajatuksena oli, ettei oma tekeminen ole niin merkittävää, että siitä kannattaisi pitää meteliä, vaan työ asiakkaiden kanssa on ratkaisevaa.

Se on kuitenkin havainnut, että omasta osaamisesta sekä etenkin lääkealan ilmiöistä ja kehityksestä, kuten vaikkapa virtuaalisista kontrolliryhmistä tai rakenteettoman tiedon käytöstä, kertominen kannattaa. Hyöty siitä koituu nimenomaan asiakkaille ja koko lääkealalle.

– Tunnemme lääkealaa, terveydenhuoltoa ja niiden tutkimustoimintaa laajasti ja syvästi. Voimme tuoda myös viestinnälllä asiakkaillemme hyödyllistä tietoa ja esimerkkejä hyvistä toimintatavoista. Haluamme olla asiantunteva kumppani asiakkaillemme sekä viedä lääkealan kehitystä eteenpäin. Viestintä on tässä yksi työkalu, Hahl kertoo.