Tuotteemme on

TOTUUS.

Silloinkin kun se aluksi kirpaisee.

Tuotteemme on

TOTUUS.

Silloinkin kun se aluksi kirpaisee.

Me olemme Haapakoski Niemelä Yrjölä eli HNY Group, ja tavoitteemme on lisätä maailmaan ymmärrystä ja toivoa.
Autamme yrityksiä ja muita organisaatioita tulevaisuuden tekemisessä: kasvussa, kehittymisessä ja kehittämisessä, muutoksessa, kriiseissä ja ihan tavallisessa hyvässä työssä.
Emme tee irrallisia konsulttiprojekteja vaan aiheutamme pysyviä muutoksia yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Palvelut ja referenssit

 

HNY Group kerää, analysoi ja tuottaa strategista tietoa ja näkemystä organisaatioiden tarpeisiin ja tukee asiakkaitaan tietopohjaisessa muutos- ja kehittämistyössä.

Avaamme uusia näkökulmia yhdistämällä vankkaa liikkeenjohto- ja yrittäjäkokemusta, journalistista ammattitaitoa sekä yhteiskunnan teoreettista ja käytännöllistä ymmärrystä.

Alla on joitakin esimerkkejä siitä, mitä olemme tehneet asiakkaidemme kanssa. Meitä kiinnostavat kaikenlaiset projektit, joissa voimme tuottaa arvoa asiakkaillemme ja maailmalle.

Asiantuntijayritys uudelle markkinalle – mutta miten?

Medaffcon on lääketeollisuudelle ja terveydenhuollolle tutkimus- ja asiantuntijapalveluita tuottava yritys, joka haluaa laajentaa toimintaansa uuteen asiakassegmenttiin. HNY Group laati Medaffconille markkinakatsauksen, joka sisälsi laajan sekä tiedonhauin että haastatteluin tehdyn aineistohankinnan, kilpailija- ja kumppanianalyysin, myyntiargumenttien luonnostelun, analyysin myynnin esteistä ja niiden kaatamisesta sekä ehdotuksen markkinoiden avaamisen prosessista.

strategiatyön fasilitointi

HEUNI on YK:n yhteydessä ja Suomen oikeusministeriön alaisuudessa toimiva kriminaalipolitiikan instituutti, joka keskittyy rikollisuuden ja sen ehkäisyn tutkimukseen. HNY Group oli mukana HEUNIn strategia- ja visiotyössä valmistelemalla yhdessä HEUNIn kanssa koko henkilökunnan strategiatyöpajan ja fasilitoimalla sen.

Erikoistumiskoulutuksen kehitystyö

HUS halusi parantaa erikoistuvien lääkärien koulutuskokemusta, kun Nuorten Lääkärien Yhdistyksen selvitys näytti, että erikoistujat ovat HUSissa tyytymättömiä. HNY Group teki toimi- ja erikoisalajohdolle kyselyn aiheesta, analysoi tulokset ja laati suositukset jatkotoimista. Kehitystyö HUSissa jatkuu.

Mediavalmennusta terveysteknologiayrityksille

HNY Group toteutti Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyrityksille lyhyen ja tehokkaan mediavalmennuksen, jossa käytiin läpi median ja journalismin toimintalogiikkaa ja tarjottiin työkaluja sen hahmottamiseen, mikä omassa yrityksessä on yleisesti kiinnostavaa ja millaisia näkökulmia eri tiedotusvälineet arvostavat.

Julkaisun konseptointi, tiedonkeruu, kirjoitustyö

Sitra järjesti helmikuussa 2019 Tervettä menoa tulevaisuuteen -seminaarin, joka kokosi Sitran toistakymmentä vuotta kestäneen sosiaali- ja terveysalan uudistustyön tuloksia ja asetti suuntaviivoja tulevaisuuteen. HNY Group konseptoi yhdessä Sitran kanssa samassa yhteydessä tuotetun digitaalisen julkaisumateriaalin, järjesti työpajan aineiston keräämiseksi ja tuotti aineiston. Lisäksi HNY Group oli mukana laatimassa seminaarin osallistujille suunnattua sote-aiheista ennakkokyselyä ja vastasi tapahtuman näyttelyalueella tehdyistä lyhyistä haastatteluista.

“Päivän sessio oli mielestämme tosi onnistunut; kaikki pitivät sinua taitavana fasilitaattorina ja olivat tyytyväisiä siihen, että saimme niinkin paljon konkreettista aikaan. Palaamme asiaan jos tarvitsemme lisää apua ja piiskuria.”

Natalia Ollus, johtaja, HEUNI

“HNY räätälöi projektin juuri meidän tarpeisiimme sopivaksi ja kuunteli asiakasta. Pysyimme koko projektin ajan hyvin ajan tasalla ja projekti valmistui etuajassa. Loppuraportti oli selkeä ja antoi meille työkaluja jatkoa ajatellen. Olimme yhteistyöhön hyvin tyytyväisiä!”

Jaana Ahlamaa, johtaja, lääketieteelliset palvelut, Medaffcon

“Merkittävää minulle oli se, että koulutus nosti median kanssa toimimisen aktiivisesti omalle agendalle ja antoi siihen keinoja. Positiivista oli konkreettisuus ja selkeät vinkit. Oivalsin, että media ei ole yksi iso vaikeasti hahmottuva kokonaisuus, vaan tulee miettiä, mitä haluamme sanoa, minkä medioiden kanssa kannattaa olla yhteistyössä ja millä tavalla.”

Panu Lauha, country director Finland, Medtronic

Arvomme

Toivo

Reiluus

Tulos

Uteliaisuus

Ilo

Ihmiset ja yhteystiedot

Kati Haapakoski

Kati Haapakoski

Perehdyn ongelmiin ja haasteisiin monipuolisesti ja lähden kehittämään niitä ripeästi. Haluan saada valmista aikaan ja tavoittelen aina tilanteeseen parhaiten sopivaa lopputulosta – joskus se voi olla kompromissikin. Monesta tiukasta paikasta minut ovat pelastaneet hyvät hermot ja kyky pysähtyä tarkastelemaan tilannetta kovassakin paineessa.

Katin osaamisalueita: uudet tuotteet ja liiketoimintamallit, kaupallistaminen, markkinointi ja viestintä, sote-sektori

040 3424 689
kati.haapakoski@hnygroup.fi

Anna Niemelä

Anna Niemelä

Saat avuksesi kehittäjän, asioiden eteenpäin viejän ja strategisen ajattelijan. Autan liiketoiminnalle ja organisaation kehitykselle olennaisten asioiden löytämisessä ja kehittämisessä. Innostun aina työn alla olevista hommista ja tuon yhteistyöhön iloista tekemisen meininkiä. 

Annan osaamisalueita: projektinjohto, tuotekehitys, sote-sektori ja -palvelut, terveysteknologia, esimiestyö.

050 5233 627
anna.niemela@hnygroup.fi

Elina Yrjölä

Elina Yrjölä

Tarjoan käyttöösi analyytikon, strategin ja kyseenalaistajan. Tuon mukanani energiaa ja saan aikaan liikettä. Olen huono ylläpitämään mutta hyvä uudistamaan. Yrittäjänä tiedän, että kannattaa keskittyä olennaiseen ja jättää höpöhöpö sikseen.

 

Elinan osaamisalueita: muutoksen johtaminen, organisaatiokulttuurit, hallitustyö, yrittäjien ja esimiesten sparraus.

040 125 2248
elina.yrjola@hnygroup.fi

Me kolme numeroina

vuotta tulosvastuuta, kehittämistä, konseptointia ja myyntiä

vuotta esimieskokemusta

vuotta yrittäjyyttä

yritysmyynti

myytyä, organisoitua ja johdettua tapahtumaa

vuotta yritysten analysointia

vuotta sote-seurantaa

vuotta journalismia

hylättyä tuotekehitysideaa

opettavaista mokaa

Ota yhteyttä!