Tuotteemme on

TOTUUS.

Silloinkin kun se aluksi kirpaisee.

Tuotteemme on

TOTUUS.

Silloinkin
kun se
aluksi
kirpaisee.

HNY auttaa organisaatioita ja ihmisiä muutoksessa, uudistumisessa, kehittämisessä ja kehittymisessä. Kehittymisen edellytys on totuuksien peloton kohtaaminen ja oman toiminnan mukauttaminen rehellisyyden ohjaamaan suuntaan. Palvelumme jakautuvat kolmeen osa-alueeseen.

1Faktat ja näkemys

Fiksu kehitys lähtee siitä, ettei luulla vaan tiedetään.

 • Strategisen tiedon ja näkemyksen kerääminen ja analysointi johtamisen, myynnin ja kehittämisen tarpeisiin
 • Tietoon perustuvien muutosten aikaansaanti
 • Toiminnan yhteiskunnallisen tai liiketoiminnallisen vaikuttavuuden määrittely ja mittaaminen

2Kehittäminen

Eteenpäin pääsee vain tekemällä.

 • Organisaatiokulttuurin ja työyhteisön analyysi ja kehittäminen
 • Toimintatapojen ja prosessien analyysi ja kehittäminen
 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Johtamisen ja esimiestyön tuki muutoksessa
 • Työyhteisön tuki muutoksessa
 • Vaikuttavuus: tehdään oikeita asioita fiksulla tavalla

3Viestintä

On vain yksi keino saada muut mukaan: kommunikoi.

 • Mediavalmennukset
 • Organisaation, johdon ja avainhenkilöiden viestintävalmiuksien kehittäminen
 • Viestinnän vaikuttavuus: miten viestintä voi parhaiten tukea organisaation tavoitteiden saavuttamista 

Asiakkaamme edustavat useita toimialoja, kuten alempaa löytyvät referenssit kertovat.  Osaamisemme takia olemme erottaneet sosiaali- ja terveysalan kehittämisen vielä omaksi erilliseksi palvelulinjakseen.

+ Sote-kehitys

Yhteiskunnan tärkeimpiin kuuluva toimiala ansaitsee erinomaista johtamista, kehittämistä ja viestintää.

 • Sote-organisaatioiden strategisen tiedon kerääminen ja näkemyksen muodostaminen
 • Sote-organisaatioiden kehittäminen sekä liiketoiminnan, kulttuurin, työyhteisöjen että toimintatapojen ja prosessien näkökulmasta
 • Sote-organisaatioiden johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
 • Sote-alaa palvelevien organisaatioiden kehittäminen
 • Sote-viestintä
 • Sote-organisaatioiden valmiudet tiedolla johtamiseen ja vaikuttavuusajatteluun

Keskustelemme mielellämme lisää siitä, missä voisimme olla avuksi – ota yhteyttä!

referenssit

 

HNY:n konsultit ovat koko tämän vuosituhannen ajan johtaneet muutosta käytännössä – ihmisten kanssa, voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä, katse koko ajan liiketoiminnan tavoitteissa.

Kehitämme koko ajan ymmärrystämme siitä, mitä muutos on ja mitä se vaatii. Ajattelemme, että kyse on yksinkertaisista asioista: työn pitää sujuvoitua ja helpottua; toiminnan pitää olla tuloksekasta ja kestävää; ja ihmisten pitää olla jokseenkin tyytyväisiä työssään.

Autamme asiakkaitamme saamaan aikaan pysyviä muutoksia. Alla on joitakin esimerkkejä siitä, mitä olemme tehneet asiakkaidemme kanssa.

VIHREÄ LANKA:

Prosessit kuntoon

HUS:

Erikoistumis­koulutuksen kehitystyö

MEDAFFCON:

Asiantuntijayritys uudelle markkinalle – mutta miten

DIAKONISSALAITOS:

Vaikuttavuus­tavoitteet ohjaamaan viestintää

Hakola:

Pienestä keskisuureksi kasvamassa

SITRA:

Julkaisun konseptointi, tiedonkeruu, kirjoitustyö

“Konsultit olivat aidosti kiinnostuneita meistä. Yhteistyö sujui hyvin, ja työtavat haastatteluineen ja työpajoineen tuottivat vastauksia juuri niihin kysymyksiin, jotka meitä olivat askarruttaneet. Projektin päättyessä saimme hyvän dokumentaation, jonka pohjalta oli helppo jatkaa projektin aikana alkanutta työtä.

Annaleena Hämäläinen, luova johtaja, Hakola

“HNY räätälöi projektin juuri meidän tarpeisiimme sopivaksi ja kuunteli asiakasta. Pysyimme koko projektin ajan hyvin ajan tasalla ja projekti valmistui etuajassa. Loppuraportti oli selkeä ja antoi meille työkaluja jatkoa ajatellen. Olimme yhteistyöhön hyvin tyytyväisiä!”

Jaana Ahlamaa, johtaja, lääketieteelliset palvelut, Medaffcon

HNY Group hallitsee konsultoinnissa sekä strategisen että operatiivisen tason. Tämä tarkoittaa vahvaa ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja kykyä ottaa myös monimutkaisia sisältöjä haltuun. Ratkaisut ovat tarpeeseen räätälöityjä.”

Veera Heinonen, johtaja, viestintä- ja yhteistyösuhteet, Sitra

“Päivän sessio oli mielestämme tosi onnistunut; kaikki pitivät sinua taitavana fasilitaattorina ja olivat tyytyväisiä siihen, että saimme niinkin paljon konkreettista aikaan. Palaamme asiaan jos tarvitsemme lisää apua ja piiskuria.”

Natalia Ollus, johtaja, HEUNI

“Mediavalmennuksessa minulle oli merkittävää se, että koulutus nosti median kanssa toimimisen aktiivisesti omalle agendalle ja antoi siihen keinoja. Positiivista oli konkreettisuus ja selkeät vinkit.

Oivalsin, että media ei ole yksi iso vaikeasti hahmottuva kokonaisuus, vaan tulee miettiä, mitä haluamme sanoa, minkä medioiden kanssa kannattaa olla yhteistyössä ja millä tavalla.

Panu Lauha, Medtronic, country director Finland

Tästä oli suoraan sanoen vielä enemmän hyötyä kuin osasin odottaa.”

Riikka Suominen, päätoimittaja, Vihreä Lanka

Ihmiset ja yhteystiedot

Kati Haapakoski

Kati Haapakoski

OSAAMINEN

 • Uudet tuotteet ja liiketoimintamallit
 • Kaupallistaminen
 • Media, markkinointi ja viestintä
 • Sote-sektori
 • Esimiestyö
 • Muutoksen johtaminen

TAUSTA

 • Toimituspäällikkö Alma Talentin yhteistoimituksessa (Markkinointi & Mainonta, Talouselämä)
 • Toimitusjohtaja ja päätoimittaja Mediuutisissa
 • Taloustoimittaja ja tuottaja Taloussanomissa

Puh. 040 3424 689
kati.haapakoski@hnygroup.fi

Anna Niemelä

Anna Niemelä

OSAAMINEN

 • Työyhteisöjen kehittäminen
 • Uudet tuotteet
 • Markkinaselvitykset
 • Sote-sektori ja terveysteknologia
 • Mediavalmennukset

TAUSTA

 • Toimitusjohtaja ja päätoimittaja Mediuutisissa
 • Toimittajan ja tiedottajan työtä mm. Markkinointi&Mainonta ja Tekes
 • Hallitustyötä Kotimaa Oy:ssä

Puh. 050 5233 627
anna.niemela@hnygroup.fi

Elina Yrjölä

Elina Yrjölä

OSAAMINEN

 • Muutoksen johtaminen
 • Organisaatiokulttuurit
 • Hallitustyö
 • Yrittäjien ja esimiesten sparraus
 • Valmennus ja koulutus

TAUSTA

 • Yrittäjä Journalistikoneessa (myyty 2016)
 • Liiketoimintajohtaja Talentumissa
 • Mediuutisten toimitusjohtaja ja päätoimittaja
 • Hallitustyötä Zeeland Family Oyj:ssä, Verkkotaito Oy:ssä, Oy Mediuutiset Ab:ssä ja Auntie Solutions Oy:ssä
 • HHJ – Hyväksytty hallituksen jäsen 2016

Puh. 040 125 2248
elina.yrjola@hnygroup.fi

Arvomme

Toivo

Reiluus

Tulos

Uteliaisuus

Ilo

Me kolme numeroina

vuotta tulosvastuuta, kehittämistä, konseptointia ja myyntiä

vuotta esimieskokemusta

vuotta yrittäjyyttä

yritysmyynti

myytyä, organisoitua ja johdettua tapahtumaa

vuotta yritysten analysointia

vuotta sote-seurantaa

vuotta journalismia

hylättyä tuotekehitysideaa

opettavaista mokaa

Ota yhteyttä!