Valmennuksilla hyvinvointia ja tehokkuutta

Kun tiimin työ takkuaa.
Kun esihenkilöt kaipaavat tukea työhönsä.
Kun organisaation koko potentiaalia ei hyödynnetä.

Valmennuksilla hyvinvointia ja tehokkuutta

Kun tiimin työ takkuaa.
Kun esihenkilöt kaipaavat tukea työhönsä.
Kun organisaation koko potentiaalia ei hyödynnetä.

Takkuaako tiimien työskentely? Tarvitsetteko apua esihenkilöiden työhön? Jäävätkö osaavan henkilöstön potentiaali ja kapasiteetti käyttämättä?

 

Valmennus auttaa löytämään mahdollisuudet.

Ihmiset aliarvioivat usein kykyjään. Ratkaisukeskeinen valmennus vahvistaa yksilön ja yhteisön luottamusta omaan osaamiseensa ja resilienssiä eli kykyä pysyä toimintakykyisenä vaikeissakin tilanteissa ja muutoksissa ja palautua niistä. Valmennusten aiheina voivat olla esimerkiksi vuorovaikutus, tunnetaidot tai muutos. Näitä kaikkia asioita voimme käsitellä sekä yksilö- että ryhmäcoachingissa.

1. Alkukartoitus

 

Aloituskeskustelussa kartoitamme lähtötilanteen ja tavoitteet. Keskustelun jälkeen laadimme suunnitelman, jonka asiakas hyväksyy. Kokonaisuus voi sisältää sekä yksilö- että ryhmäcoachauksia tai vain jompiakumpia.

2. Yksilö- tai tiimivalmennukset

 

Käymme valmennukset läpi sovitun suunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa käymme väliaikakeskusteluja ja teemme muutoksia suunnitelmaan. Valmennukset ovat aina luottamuksellisia.

3. Loppukeskustelut

 

Vedämme yhteen tehdyt asiat ja sovimme mahdollisista jatkotoimista.

Valmennus kannattaa, koska

 

  • se antaa työkaluja ongelmanratkaisuun ja myönteisen tulevaisuuden luomiseen,

  • se auttaa kyseenalaistamaan omia uskomuksia ja tulkintoja,

  • se kehittää vuorovaikutustaitoja ja tunnetaitoja ja

  • se parantaa työelämävalmiuksia.

Lue blogista, miten valmennukset ovat auttaneet asiakkaitamme:

Teva halusi lisätä moniäänisyyttä – asiantuntijat saivat apua blogeihin

Koska kirjoittamisen ja omien tekstien julkaisemisen kynnys oli korkealla, yritys päätti tarjota asiantuntijoille mahdollisuuden kouluttautua...

ASIANTUNTIJAYRITYS SAI SUUNNITELMALLISUUTTA VIESTINTÄÄNSÄ

Viestinnästä on tullut luonteva osa Medaffconin toimintaa ja yksi keino tukea sen asiakkaiden menestymistä.   Viestinnän työpaja...

Rakennuslehti päätti ratkoa etätyön tuomat ongelmat ajoissa

Toimitus ratkoi valmennusten avulla vuorovaikutusta hiertäneet asiat jo ennen kuin ne ehtivät kasvaa liian kuormittaviksi. Päätoimittaja Tapio Kivistö vertaa työpajatyöskentelyä kausihuoltoon, joka kannattaisi tehdä kaikissa työyhteisöissä säännöllisesti – ja varsinkin nyt, kun työelämä on muuttunut dramaattisesti.

Pystyvyysusko ja resilienssi – mitäs puhetta tämä on?

Moni kokee vieraaksi psykologisoivan työelämäpuheen, jossa vilisee sellaisia termejä kuin vaikkapa pystyvyysusko ja resilienssi. Koettelevina...

Muru Dining halusi kehittää vuorovaikutusta – auttoiko coaching?

HNY Group coachasi  – tai tuttavallisemmin koutsasi – ravintolayritys Muru Diningin keittiömestareita ja ravintolapäälliköitä...

Muutosjohtaja kuuntelee koko työyhteisöä – Ilkka-Pohjalainen ratkaisi mahdottomalta tuntuvan tehtävän

Ilkka-Pohjalaisen Verkko edellä -projekti onnistui haastavuudestaan huolimatta. HNY Group tuki projektia muutosvalmiuksiin keskittyvällä...

Teva halusi lisätä moniäänisyyttä – asiantuntijat saivat apua blogeihin

Koska kirjoittamisen ja omien tekstien julkaisemisen kynnys oli korkealla, yritys päätti tarjota asiantuntijoille mahdollisuuden kouluttautua...

ASIANTUNTIJAYRITYS SAI SUUNNITELMALLISUUTTA VIESTINTÄÄNSÄ

Viestinnästä on tullut luonteva osa Medaffconin toimintaa ja yksi keino tukea sen asiakkaiden menestymistä.   Viestinnän työpaja...

Rakennuslehti päätti ratkoa etätyön tuomat ongelmat ajoissa

Toimitus ratkoi valmennusten avulla vuorovaikutusta hiertäneet asiat jo ennen kuin ne ehtivät kasvaa liian kuormittaviksi. Päätoimittaja Tapio Kivistö vertaa työpajatyöskentelyä kausihuoltoon, joka kannattaisi tehdä kaikissa työyhteisöissä säännöllisesti – ja varsinkin nyt, kun työelämä on muuttunut dramaattisesti.

Pystyvyysusko ja resilienssi – mitäs puhetta tämä on?

Moni kokee vieraaksi psykologisoivan työelämäpuheen, jossa vilisee sellaisia termejä kuin vaikkapa pystyvyysusko ja resilienssi. Koettelevina...

Muru Dining halusi kehittää vuorovaikutusta – auttoiko coaching?

HNY Group coachasi  – tai tuttavallisemmin koutsasi – ravintolayritys Muru Diningin keittiömestareita ja ravintolapäälliköitä...

Muutosjohtaja kuuntelee koko työyhteisöä – Ilkka-Pohjalainen ratkaisi mahdottomalta tuntuvan tehtävän

Ilkka-Pohjalaisen Verkko edellä -projekti onnistui haastavuudestaan huolimatta. HNY Group tuki projektia muutosvalmiuksiin keskittyvällä...