Simulaatiolla parempaan yhteistyöhön

Kaipaako tiimin tai johtoryhmän yhteistyö kohennusta?  
Tiedättekö, mitkä asiat eri ihmisiä kuormittavat?
Entä miten tiimin toimintaa voisi kehittää ketterämmäksi tai kokeilevammaksi?

Simulaatiossa pääsette käsittelemään valittua aihetta konkreettisten tilanteiden kautta. Simulaation tilanteet ohjaavat kiinnostaviin keskusteluihin ja antavat tietoa tiimin ja sen jäsenten vahvuuksista sekä kehittämisen paikoista. 

SmoothTeam on kotimainen, tutkimuspohjainen yritys, jonka virtuaalisista tiimisimulaatioista innostuimme kokeiltuamme niitä itse. Niinpä solmimme SmoothTeamin kanssa yhteistyösopimuksen, kävimme koulutukset ja tarjoamme nyt teille mahdollisuutta parantaa tiimin yhteistyökykyä ja toimintaa.

Yksi simulaatio kestää noin kaksi tuntia, ja saatte sen aikana varmasti uusia oivalluksia! Jokaisen simulaation vetää asiantunteva HNY:n fasilitaattori, ja aiheita lähestytään ratkaisukeskeisesti.  Simulaatioissa esiin nousseita havaintoja voidaan lisäksi käydä läpi erillisessä tulostyöpajassa, jossa etsitään konkreettisia keinoja tiimin toiminnan kehittämiseen.

SmoothTeamin simulaatiot sopivat

 

 

 • 4–16 hengen tiimille, joka on työskennellyt yhdessä vähintään muutaman viikon
 • tiimin yhteistyön alkuun
 • tai vuosia yhdessä työskennelleille tiimeille yhteistyön syventämiseen ja uuden oppimiseen.
Simulaatioita ei ole tarkoitettu konfliktitilanteiden ratkaisemiseen.

Simulaatioita on seuraavista aihepiireistä:

    • Tiimin vahvuudet
    • Kuormitustekijät
    • Yrittäjämäinen johtajuus
    • Johtoryhmä
    • Hybridityö
    • Yhdenvertaisuus ja puheeksiottaminen
    • Ajattelun vinoumat
    • Ketteryys
    • Tiimikaverit tutuiksi

Kokeile kanssamme SmoothTeam-simulaatiota hintaan 1 100 euroa. Voit valita yhdeksän eri simulaation joukosta juuri teidän tiiminne tämän hetken tarpeisiin parhaiten sopivan. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä täyttämällä alla oleva kaavake tai soittamalla HNY:n perustajaosakkaalle Anna Niemelälle, 050 52 33 6737!

Kiinnostuitko?