JM Suomi:

Uuden asuinalueen kartoitus

”Tämä on tosi tehokas tapa hankkia tietoa. On tärkeää tehdä yhdessä kunnollinen tarveanalyysi: mitä haluamme tietää. Kun se on tehty, me vain odotamme tuloksia. Voimme keskittyä muihin töihin ja luottaa siihen, että saamme vastauksia kysymyksiimme. Olen nähnyt monenlaisia tutkimuksia ja voin sanoa, että nämä ovat hyviä.”

Susanna Virta, kaupallinen johtaja, JM Suomi Oy

JM Suomi on pohjoismaiseen JM-konserniin kuuluva asuinalueiden kehittäjä ja rakentaja.

Projekti

JM Suomi oli aloittamassa ensimmäistä rakennusprojektiaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella Tampereella. Se halusi kerätä paikallisilta toimijoilta tietoa Tesomajärven alueesta, jonne tavoitteena on alkaa rakentaa uusia taloja syksyllä 2023. JM Suomi osti HNY:ltä laadullisen selvityksen.

Toteutus

JM Suomi ja HNY laativat yhdessä projektin tavoitteet, HNY haastatteli sovitut henkilöt ja käytti muita tarvittavia lähteitä ja laati selkeän raportin, joka sisälsi keskeiset tulokset sekä suositukset siitä, kuinka tuloksia voi hyödyntää viestinnässä ja markkinoinnissa myynnin varmistamiseksi.

Tulos

JM Suomi käyttää tuloksia viestinnässä ja markkinoinnissa, kun se  rakentaa brändiään uudella markkinalla. Yrityksellä on selkeä käsitys siitä, millainen asuinalue Tesomajärvi on ja mitä kannattaa ottaa huomioon ja millainen on sopiva puhetapa, kun se myy asuntojaan alueelta.

Katso myös

JM Suomi:

Turvakoti uudella asuinalueella

Casen myötä löysimme keskeisiä viestejä sekä vastauksia asiakasta mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin. HNY:n selvitys on selkeä ja hyvin käytännönläheinen. Saimme vahvistusta tärkeäksi näkemällemme työlle.”

Susanna Virta, myynti- ja markkinointipäällikkö, JM Suomi