Promedical:

Tietoa uuden palvelun tueksi

Meillä oli projektin suunnitteluvaiheessa aika epämääräinen käsitys siitä, mitä tarvitsemme ja mikä on paras tapa toteuttaa projekti. HNY auttoi meitä muotoilemaan tarpeen ja vielä sellaisella tavalla, joka oli kattava mutta tehokas toteuttaa”

Patrick Francke, Head of VBHC & New Business

Promedical on terveysteknologiayritys, jonka tavoitteena on luoda vaikuttavaa terveydenhuoltoa.

Projekti

Promedical etsii uusia keinoja auttaa asiakkaitaan vaikuttavuuden mittaamisessa ja kehittämisessä. Liiketoiminnan kehittämisen tueksi se halusi lisää tietoa siitä, mitä sen asiakkaat ajattelevat vaikuttavuudesta ja millaista tukea ne tarvitsevat vaikuttavuuden mittaamisessa.

Toteutus

HNY teki laadullisen selvityksen, johon se haastatteli urologeja yliopistosairaaloista. Raportti kokosi havainnot yhteen ja antoi suosituksia jatkosta.

Tulos

Selvitys vahvisti Promedicalin omia näkemyksiä ja toi myös uutta tietoa. Selvitys auttoi suuntaamaan kehittämistä oikeisiin asioihin ja nopeutti etenemistä.

Katso myös

Satasote:

Yhdyspintamallinnus

”Projekti vei yhdyspintatyötä hyvin eteenpäin ja osallisti useita eri tahoja mukaan valmisteluun. Raportti oli selkeä ja toi paljon hyödyllistä tietoa.”

Anneli Lehtimäki, muutosjohtaja