Lastensuojelun Keskusliitto halusi luoda mittarit vaikuttavuustavoitteilleen ennen uuden strategiakauden alkamista. Miten mittaristo rakennettiin? 

Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL) on lastensuojelualan keskusjärjestö. Se on kehittänyt vaikuttavuusajattelua organisaatiossa jo pitkään, ja moni sen työntekijä tuntee vaikuttavuusajattelua erittäin hyvin. 

Järjestön strategisilta tavoitteilta puuttuivat kuitenkin vielä keväällä 2020 vaikuttavuusmittarit. Työ tuntui haastavalta, koska keskusjärjestön tavoitteet ovat laajoja, kuvaavien mittareiden löytäminen on vaativaa ja oikeiden mittareiden tunnistamiseksi tarvitaan yhteistä keskustelua organisaation eri ammattilaisten kesken.

LSKL otti avukseen HNY Groupin, joka auttoi luomaan avainhenkilöille yhteisen näkemyksen liiton vaikuttavuuspyrkimyksistä, muotoilemaan tavoitteet ja laatimaan mittarit. Työskentely tehtiin koronaepidemian takia lähes kokonaan verkossa.

Liikkeelle nykytilan
selvittämisen kautta

Projekti eteni kahdessa vaiheessa. Ensiksi tehtiin vaikuttavuusajattelun nykytilaa ja tavoitteita koskeva kysely LSKL:n avainhenkilöille ja hallitukselle. Tämä auttoi selvittämään, kuinka hyvin vaikuttavuusajattelu tunnetaan organisaatiossa ja mitä eri sidosryhmät odottavat LSKL:n vaikuttavuudelta. 

Tämän jälkeen edettiin järjestön asiantuntijoiden voimin työpajavaiheeseen. Asiantuntijat työstivät HNY Groupin tuella LSKL:n vaikuttavuustavoitteille vaikuttavuusketjuja ja vaikuttavuusmittareita. 

Työpajoissa LSKL:n asiantuntijat rakensivat myös ehdotukset siitä, miten LSKL:n vaikuttavuutta mitataan uudella strategiakaudella. LSKL jatkaa mittareiden käyttöönottoa.

Virtuaalinen työskentely avasi
ajattelua uudella tavalla

Kirjallinen työskentely digitaalisten välineiden avulla sopi itsenäisten asiantuntijoiden organisaatiolle hyvin. Se avasi asiantuntijoiden vaikuttavuusajattelua uudella tavalla myös muille. Yksi osallistujista totesikin projektin jälkeen antamassaan palautteessaan, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän pääsi perehtymään näin syvällisesti työkaverinsa vaikuttavuusajatteluun. 

 

 

 

 

 

I