Millainen on hyvä ja tavoiteltu asiantuntijatyöpaikka sitten, kun korona sallii meidän taas tavata toisiamme?

Kaikille on selvää, ettei se ole se sama työpaikka, josta asiantuntijat aikanaan lähtivät kotikonttoreille. Se ei ole myöskään täysin etätyötä tekevä asiantuntijatyöpaikka, jossa ihmiset tapaavat toisiaan vain verkossa. Yleensä myös monipaikkaisiksi alusta lähtien rakennettujen organisaatioiden, kuten linkissä kuvatun Automatticin, työntekijät tapaavat toisiaan vähintään muutaman kerran vuodessa. Näissä tapaamisissa ihmiset tekevät töitä yhdessä, mutta myös tutustuvat toisiinsa muussakin kuin työroolissa.

miten tavoiteltu asiantuntijatyöpaikka huomioi Etätyön?

Tavoitellun asiantuntijatyöpaikan tunnistaa siitä, että työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa. Se tarkoittaa, että työtä johdetaan hyvin, niin etänä kuin läsnä. Organisaatio on tietoinen siitä, mitä haasteita monipaikkaisen organisaation johtamisessa on, ja näitä haasteita taklataan tavoitteellisesti.

Tällaisessa organisaatiossa työnteon käytännöt eivät ole pakon ja kiireen alla tietynlaisiksi muotoutuneita, vaan niitä on kehitetty ja kehitetään koko ajan. On mietitty, millaiset käytännöt sopivat meidän organisaatiomme kulttuuriin ja millaista kulttuuria erilaiset toimintatavat rakentavat. Organisaatiossa ei tehdä isoa eroa etätyön ja läsnätyön välille, vaan työ on työtä, tehtiin sitä sitten konttorilla tai sen ulkopuolella. Hyvät käytännöt kannattelevat työntekoa paikasta riippumatta.

Esimerkki tällaisesta organisaatiosta on tietoliikenneyhtiö DNA, jonka mutkattoman työn mallissa valtaosa työntekijöistä voi valita, missä työskentelee. Mallia on rakennettu vuosien aikana ja sen myötä on muuttunut myös koko organisaation kulttuuri.

Tavoitellussa työpaikassa johtajilla ja tiimin jäsenillä on keinoja ja osaamista hyvän, organisaation kulttuuria vahvistavan vuorovaikutuksen rakentamiseen ja organisaation ja tiimin viestinnän rakenteet tukevat hyvää vuorovaikutusta.

Esimiehet tietävät

miten työssä menee

Tavoiteltu asiantuntijatyöpaikka ottaa tunteet ja työntekijöiden kokemukset huomioon eikä vain toivo, että ne tulevat esille tai ihmettele, jos fiiliksiin ei ole kunnon tuntumaa.  Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että esimiehet huomioivat, miten ihmiset kokevat työnteon ja erilaiset tilanteet sekä keskustelevat säännöllisesti tiimin jäsenten kanssa näistä asioista. Fiiliskeskustelut vievät aikaa,  mutta niin ne saavat viedäkin, jos ne ovat tiimin luottamuksen ja työn sujuvuuden kannalta tärkeitä.

Tavoitellussa työpaikassa työntekijöiden aktiivinen osallistaminen kokouksissa ja kehittämisessä on osa arkea. Osallistuminen on myös mielekästä, koska se vaikuttaa organisaation toimintaan. Hitaammin etenevien, pidempien kehitysprojektien tilanteesta kerrotaan henkilöstölle säännöllisesti ja pyritään tuomaan esille, millainen merkitys yhteisellä työllä on projektin onnistumiselle. 

On selvää, että tavoitellussa työpaikassa tutut perusasiat eli selkeät tavoitteet ja niiden seuraaminen ovat kunnossa.

Toimitusjohtajan

karkkikierros

Entä mitä tavoitellun työpaikan toimistolla tapahtuu? Se on inhimillisen vuorovaikutuksen paikka, jossa toisten tapaamiseen kannustetaan, siihen on sopivia tiloja ja toimistolla käyminen on työntekijöiden mielestä hyödyllistä. Johtajilla on tässä merkittävä esimerkin näyttämisen mahdollisuus: millaista on johtajan vuorovaikutus työpaikalla ja millaista ilmapiiriä hän sen avulla rakentaa? Harvard Business Review´n artikkelissa Designing the Hybrid Office on tästä hyviä esimerkkejä.

Kuinka johtaja sitten voi luontevasti minglata toimistolla, tutustua ihmisiin ja aistia tunnelmaa? Tästä hyvä esimerkki jo pandemiaa edeltävältä ajalta on entinen esimieheni, joka tuolloin toimi pörssiyrityksen toimitusjohtajana. Hän kierteli säännöllisesti tiimistä toiseen etsimässä naposteltavaa. Siis karkkeja, keksejä, mitä nyt eri tiimeillä sattui työpöydillään olemaan. Hän on varmasti oikeasti perso makealle, mutta tapa tarjosi hänelle myös luontevan keinon päästä juttelemaan ihmisten kanssa niitä näitä ja vitsailun lomassa havaitsemaan, miten työt sujuvat ja ihmiset voivat.

Mikä on sinun tapasi aistia organisaation tai työkavereidesi tunnelmaa silloin kun konttorin ovet taas avautuvat?

Lue lisää etätyön valmennuksista.