Monipaikkaisuus lisää työn joustoa ja helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista. Maailmalla pohditaan kuitenkin myös, voiko monipaikkainen työ vaikuttaa haitallisesti työelämän tasa-arvon kehitykseen.

Monipaikkainen työ tuo monelle joustoa elämään ja auttaa luomaan työelämästä oman näköistä. Monipaikkaisuuden vaikutukset työelämän tasa-arvoon selviävät vasta vuosien kuluessa.

Työpaikoilla pähkäillään parhaillaan, kuinka monipaikkainen työ järjestetään, kun laaja etätyösuositus päättynee lokakuussa.

Suomessa keskustellaan paljon siitä, kuinka monipaikkaisuus muuttaa johtamista, miten kokouskäytännöt tukevat hybridityötä, kuinka usein koko tiimin tulisi käydä toimistolla sekä mitä yhteen kokoonnuttaessa kannattaa tehdä.
Tätä samaa keskustelua käydään toki kansainvälisestikin, mutta katseet ovat myös jo pidemmällä. Yksi pohdinnan aiheista on, miten monipaikkaisuus vaikuttaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon työpaikoilla – vai vaikuttaako mitenkään.

Aihe on kiinnostava, eikä valmiita vastauksia vielä ole. Monipaikkaisuutta kuvataan usein hyvänä asiana nimenomaan perheiden kannalta. Se antaa joustoa työpäiviin ja tuo mahdollisuuden vaikkapa hakea lapset päiväkodista tavallista aiemmin.

Miten tasa-arvosta voi edes tulla ongelma monipaikkaisen työn yhteydessä?

Kasvattaako etätyö naisten hoivavastuuta?

Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan naiset ovat miehiä kiinnostuneempia tekemään etätyötä jatkossakin. Ruotsalaisen työmarkkinakeskusjärjestö TCO:n selvityksessä neljä toimihenkilönaista kymmenestä arvioi, että on saanut enemmän asioita aikaan etätyössä. Heistä 23 prosenttia koki, että heillä on etätyön ansioista enemmän aikaa kotitöille ja lastenhoidolle.

Miehistä vain 13 prosenttia vastasi, että etätöiden ansiosta heillä on aiempaa enemmän aikaa kotitöille ja lastenhoidolle. Tulokset herättävät kysymyksiä siitä, kuinka etätyö vaikuttaa hoivavastuuseen perheissä.

Suomessakin voi pohtia, kasvaako naisten kantama hoivavastuu, jos naisten tekemä etätyö lisääntyy ja miehet alkavat tehdä enemmän läsnätyötä työmatkoineen. Voi toki myös olla, että perheelliset, niin naiset kuin miehet, ovat niitä, jotka kirmaavat ensimmäisinä työpaikoille nauttimaan rauhasta ja hiljaisista iltapäivistä.

Tuleeko naisista näkymättömiä?

Työelämän tasa-arvon kannalta ongelmia voi syntyä, jos organisaatiot alkavat toimia vain näennäisen monipaikkaisesti. Silloin työntekijöitä kannustetaan monipaikkaiseen työhön, mutta esimiehet pitävät sitoutuneisuuden osoituksena sitä, että työntekijä käy usein toimistolla.

Jos naiset jäävät miehiä enemmän etätöihin kotiin, he jäävät myös työpaikalla näkymättömämmiksi ja sivuun esimerkiksi johtotehtäviä täytettäessä. Näennäisen monipaikkaisuuden haitat eivät toki rajoitu vain sukupuolten tasa-arvoon, vaan ne haittaavat koko organisaation toimintaa.

Näennäinen monipaikkaisuus voi kuulostaa älyttömältä ajatukselta ihmisestä, joka on työskennellyt pitkään esimerkiksi kansainvälisessä yrityksessä, jossa tiimi toimii eri maissa eikä samaan toimistoon kokoonnuta juuri koskaan.

Näissä organisaatioissa työn rakenteet tukevat aitoa monipaikkaisuutta ja työtä ohjaavat tavoitteet, ei se missä paikassa työtä tehdään.


Tutustu tarkemmin: Miten kehittää toimivat työtavat hybriditiimille?