HUS:

Erikoistujakoulutuksen kehittäminen

Hus on Suomen suurin sairaanhoitopiiri ja merkittävä erikoislääkäreiden kouluttaja.

Projekti

HUS halusi parantaa erikoistuvien lääkärien koulutuskokemusta, kun Nuorten Lääkärien Yhdistyksen  selvitys näytti, että erikoistujat ovat HUSissa tyytymättömiä.

Toteutus

HNY Group on Husin puitesopimuskumppanina toteuttanut erilaisia selvityksiä erikoistujien kouluttamiseen liittyvistä aiheista, fasilitoinut työpajoja sekä vetänyt valmennuksia ja kehittämisprojekteja erikoisaloilla.

Tulos

Husin saamat tulokset ovat parantuneet Nuorten Lääkärien Yhdistyksen selvityksessä

Katso myös

Heuni:

Strategiatyöpajan fasilitointi

“Päivän sessio oli mielestämme tosi onnistunut; kaikki pitivät Elinaa taitavana fasilitaattorina. Palaamme asiaan jos tarvitsemme lisää apua ja piiskuria.”

Natalia Ollus, johtaja, HEUNI