kyrö distillery company:

yrityksen kulttuurin kehittäminen

”Näki, että HNY on tehnyt vastaavaa aiemminkin. Emme olisi itse pystyneet samaan. Loppuraportti oli ihastuttavan konkreettinen ja selkeä. Vaikka emme olleet itse haastatteluissa mukana, saimme hyvän ymmärryksen ja tietoa keskeisistä asioista. Sen perusteella oli helppo lähteä työskentelemään eteenpäin.”

Sanna Dooley, markkinointijohtaja, Kyrö Distilllery Company

 

Kyrö Distillery Company on Isossakyrössä sijaitseva ruistislaamo, joka valmistaa ruisviskiä, giniä ja kermalikööriä. Yrityksellä on toimipisteet myös Saksassa ja Britanniassa.

Projekti

Kyrö oli asettanut yrityskulttuurin kehittämisen painopisteekseen vuodelle 2022. Kehitystyön tueksi johto halusi tietoa ja näkemyksiä suoraan työntekijöiltä ja päätti teettää yrityskulttuuriselvityksen keväällä 2022.

Toteutus

HNY haastatteli yrityksen perustajat ja laajasti henkilöstöä ja kartoitti kokemuksia työstä ja työyhteisöstä ja kyröläisyydestä. Teemoja olivat esimerkiksi työn hallinta, itseohjautuvuus ja työnjako.

Tulos

Kyrön johtoryhmä ryhtyi ratkomaan esiin nousseita haasteita teema kerrallaan yhdessä muun henkilöstön kanssa heti. Tarvittavia muutoksia on tehty nopeastikin.

Katso myös

Promedical:

Tietoa uuden palvelun tueksi

Meillä oli projektin suunnitteluvaiheessa aika epämääräinen käsitys siitä, mitä tarvitsemme ja mikä on paras tapa toteuttaa projekti. HNY auttoi meitä muotoilemaan tarpeen ja vielä sellaisella tavalla, joka oli kattava mutta tehokas toteuttaa”

Patrick Francke, Head of VBHC & New Business