Medaffcon:

Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto

”Olemme olleet vuosia jatkuneeseen yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä. HNY tukee viestinnän suunnittelua ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja luotettavasti. Pystyn itse keskittymään enemmän markkinointiin ja tiedän, että myös viestintä on hoidossa.”

Tuuli Moilanen, Marketing Lead, Medaffcon

Medaffcon on lääketeollisuudelle ja terveydenhuollolle tutkimus- ja asiantuntijapalveluita tuottava yritys.

Projekti

Medaffcon halusi saada ulkoiseen viestintäänsä suunnitelmallisuutta ja tukea sisällöntuotannon toteuttamiseen. Yrityksen tavoitteena oli tuoda entistä vahvemmin esiin sen asiantuntijuutta nykyisille ja uusille asiakkaille niin Suomessa kuin Pohjoismaissa. 

Toteutus

HNY teki yhdessä Medaffconin asiantuntijoiden knassa sisältöstrategian koko vuodeksi. Se sisälsi konkreettisen suunnitelman viestinnän teemoista, aiheista ja aikatauluista. HNY myös toteutti osan sisällöistä. Osan toteuttivat Medaffconin asiantuntijat. 

Tulos

Medaffconin sisällöt tavoittavat huomattavasti suuremman yleisön kuin aiemmin, ja se on kasvattanut seuraajien määrää esimerkiksi LinkedInissä. Tuotettujen sisältöjen määrä on kasvanut merkittävästi. Viestintä on suunnitelmallista ja aktiivista. 

Katso myös

Sitra:

Vaikuttavuusinvestointiselvitys

”HNY Group hallitsee konsultoinnissa sekä strategisen että operatiivisen tason. Tämä tarkoittaa vahvaa ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja kykyä ottaa myös monimutkaisia sisältöjä haltuun. Ratkaisut ovat tarpeeseen räätälöityjä.”

Veera Heinonen, johtaja, viestintä- ja yhteistyösuhteet, Sitra