Sitra:

Vaikuttavuusinvestointiselvitys

”HNY Group hallitsee konsultoinnissa sekä strategisen että operatiivisen tason. Tämä tarkoittaa vahvaa ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja kykyä ottaa myös monimutkaisia sisältöjä haltuun. Ratkaisut ovat tarpeeseen räätälöityjä.”

Veera Heinonen, johtaja, viestintä- ja yhteistyösuhteet, Sitra

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo, jonka tavoitteena on reilu ja kestävä tulevaisuus.

Projekti

HNY selvitti kuntien ja valtionhallinnon näkemyksiä vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallista.

Toteutus

Tiedonhankinta toteutettiin kyselytutkimuksella ja asiantuntijahaastatteluin. Aineistojen pohjalta HNY laati Sitralle raportin, johon se koosti julkisen sektorin näkökulmia ja kehitystoiveita SIB-hankkeisiin liittyen.

Tulos

Sitra julkaisi raportin havainnot tiedotteena sekä hyödynsi tuloksia toiminnan suunnittelussa. Nykyisin vaikuttavuusinvestoimisen SIB-hankkeista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Katso myös

JM Suomi:

Turvakoti uudella asuinalueella

Casen myötä löysimme keskeisiä viestejä sekä vastauksia asiakasta mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin. HNY:n selvitys on selkeä ja hyvin käytännönläheinen. Saimme vahvistusta tärkeäksi näkemällemme työlle.”

Susanna Virta, myynti- ja markkinointipäällikkö, JM Suomi