Synlab:

Johtamisjärjestelmän arviointi

”Koin, että johtoryhmämme keskustelusta tuli parempaa ja avoimempaa, kun HNY oli ikään kuin hieronut faktat naamaamme.”

Oona Silén, henkilöstöjohtaja, SYNLAB

Synlab on Suomen suurin yksityinen laboratorio- ja kuvantamispalveluiden tuottaja.

Projekti

SYNLAB oli tehnyt suuria muutoksia johtamisjärjestelmäänsä ja ylipäätään toimintatapoihinsa ja kulttuuriin. Johto halusi tietoa siitä, miten esimiehet ja asiantuntijat ovat kokeneet muutosten onnistuneen.

Toteutus

HNY teki teemahaastattelut kuuden synlablaisen kanssa, laati analyysin ja yhteenvedon ja esitti toimenpide-ehdotukset.

Tulos

SYNLAB sai varmuuden siitä, että johdon käsitykset asioiden sujumisesta ovat jokseenkin samat kuin muun organisaation. Aloitettuja kehitystoimia jatketaan, ja joitakin uusia kehittämistarpeita selvitetään.

Katso myös

Hakola:

Nopean kasvun tuki

”Konsultit olivat aidosti kiinnostuneita meistä. Yhteistyö sujui hyvin, ja työtavat haastatteluineen ja työpajoineen tuottivat vastauksia juuri niihin kysymyksiin, jotka meitä olivat askarruttaneet”.

Annaleena Hakola, toimitusjohtaja, Hakola