Teva Finland:

Lääkehoitoselvitys

”Onnistuneen lääkehoidon edellytysten ymmärtäminen on yrityksellemme strategisesti tärkeä asia. HNY:n kanssa toteutettu selvitys auttoi meitä hahmottamaan, mikä lääkehoidon onnistumisessa on keskeisintä lääkkeen käyttäjän ja terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta. HNY:n kautta selvityksemme tavoitti kattavasti nämä molemmat tahot.”

Heidi Ikonen, liiketoimintajohtaja, Teva Finland

Teva Finland on osa Teva-konsernia, joka on yksi maailman 15 suurimmasta lääkeyhtiöstä.

Projekti

Teva halusi saada lisää tietoa onnistuneen lääkehoidon edellytyksistä kuluttajilta ja asiantuntijoilta.

Toteutus

HNY vastasi projektinjohdosta ja toteutti puolistrukturoidut asiantuntijahaastattelut. Kuluttajakyselystä vastasi HNY:n kumppanina toinen yritys. HNY koosti molempien selvitysten tulokset yhteen.

Tulos

Teva sai uutta tietoa lääkehoidon onnistumisen edellytyksistä, kuluttajien suhtautumisesta ja odotuksista lääkehoitoon ja asiantuntijoiden näkemyksistä.

Katso myös

Immuno Diagnostic:

Viestintästrategia

”Konsultit ymmärsivät hyvin toimialaamme ja sen toimintatapoja, mutta pystyivät myös haastamaan omaa ajatteluamme. Yhteistyö oli hedelmällistä ja hyvin sujuvaa”.

Sari Aulu, myyntijohtaja, Immuno Diagnostic