Työterveys Helsinki:

Korona-ajan johtaminen

Työterveys Helsinki vastaa Helsingin kaupungin työterveyshuollosta.

Projekti

Koronaepidemian aikana Työterveys Helsinki muutti toimintaansa merkittävästi ja työn painopiste siirtyi ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta koronaepidemian hoitoon.

Toteutus

HNY selvitti, miten muutoksissa onnistuttiin ja mitä koronaopeista kannattaa tuoda myös koronanjälkeiseen aikaan. Selvitys koostui johdon ja henkilökunnan haastatteluista, tausta-aineistoon perehtymisestä, analyysista sekä suosituksista.

Tulos

Selvitys kokosi kiireisen koronavuoden opit yhteen ja toi johtamisen analysointiin ulkopuolisen näkökulman. Työterveys Helsinki on hyödyntänyt havaintoja toiminnan kehittämisessä jo korona-aikana ja raportti tukee kehittämistä myös kriisiajan jälkeen.

Katso myös

Nursebuddy:

Lisää asiakasymmärrystä