Nursebuddy:

Lisää asiakasymmärrystä

Nursebuddy on kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä.

Projekti

Nursebuddy halusi saada lisää tietoa potentiaalisten asiakkaiden suhtautumisesta digitaalisiin työkaluihin, hintamielikuvasta ja ostamisen esteistä.

Toteutus

HNY teki puolistrukturoidut haastattelut eri kokoisten hoivayritysten johdolle.

Tulos

Raportti sisälsi analyysin ostamisen esteistä sekä asiakkaiden odotuksista ohjelmistolle. Lisäksi mukana oli suositukset jatkotoimiksi.

Katso myös

Teva Finland:

Lääkehoitoselvitys

”Onnistuneen lääkehoidon edellytysten ymmärtäminen on yrityksellemme strategisesti tärkeä asia. HNY:n kanssa toteutettu selvitys auttoi meitä hahmottamaan, mikä lääkehoidon onnistumisessa on keskeisintä lääkkeen käyttäjän ja terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta. HNY:n kautta selvityksemme tavoitti kattavasti nämä molemmat tahot.”

Heidi Ikonen, liiketoimintajohtaja, Teva Finland