Koska kirjoittamisen ja omien tekstien julkaisemisen kynnys oli korkealla, yritys päätti tarjota asiantuntijoille mahdollisuuden kouluttautua kirjoittamisessa ja tarjota heille sparrausta. Samalla oli tärkeää löytää Tevan yhteinen äänensävy ja tyyli sekä sitouttaa asiantuntijoita yhteiseen tekemiseen yhteisen projektin kautta.

Ratkaisu oli asiantuntijoiden kirjoittajakoulutus, jonka toteuttajaksi valikoitui HNY Group ja sieltä Kati Haapakoski.

Asiantuntijat lähtivät innolla mukaan

Johtaja Liisa Rautialan mukaan asiantuntijat lähtivät innokkaasti mukaan valmennukseen. Rautiala osallistui valmennukseen itsekin.

”Katilla oli pragmaattinen lähestymistapa. Hän ymmärsi heti, mikä on meidän kipukohtamme ja millainen punainen lanka pitäisi pystyä rakentamaan. Saimme erittäin hyvää sparrausta äänensävystä”, Rautiala toteaa.

Rautiala suosittelee muillekin henkilöstön kirjoitusvalmennuksia.

”Ammattilaisten osaamista kannattaa hyödyntää, ja heidän valmentamisensa tällä tavoin on hyvä keino”, Rautiala sanoo.

Yrityksen kannattaa laatia oma sisältöstrategia joko itse tai ulkopuolisen avustamana. 

Kirjoittamiseen kannattaa varata aikaa

”On hyvä ymmärtää jo etukäteen, että kirjoittaminen vaatii myös resurssia. Kirjoitukset eivät synny itsestään, vaan kirjoittaminen vie aikaa. Työ on jatkuvaa, ja aiheita pitää pallotella säännöllisesti”, Rautiala toteaa.

Yrityksen blogin tavoitteiden tulisi olla kaikkien kirjoittajien tiedossa. Yrityksen kasvun tukeminen on useimmiten perimmäinen tavoite. Muita tavoitteita voivat olla brändin tunnettuuden lisääminen, nettisivujen liikenteen lisääminen, luottamuksen kasvattaminen ja asiantuntijaimagon vahvistaminen.

Tevan asiantuntijoiden kirjoittajakoulutus koostui kahdesta kolmen tunnin tapaamisesta, joiden välissä osallistujat tekivät harjoitustehtävän. Valmennukseen kuului myös tekstien editointia ja kirjoittajin sparrausta sen jälkeen, kun yhteiset tapaamiset olivat ohi.

Valmennusten teemoina olivat kirjoitusten sisältöjen suunnittelu kohderyhmälähtöisesti, kirjoitusten rakenne, asiantuntijatekstien muoto ja sävy, tekstien oikeakielisyys ja luettavuus, palaute ja editointi, tekstien hyödyntäminen sosiaalisessa mediassa sekä sote-toimialaa käsittelevien tekstien sudenkuopat.