Omien töiden tekeminen etäkonttorissa sujuu useimmilla hyvin, kunhan pitää itsensä kurissa ja keskittyy töiden tekemiseen. Yhdessä työskentely ja etenkin toiminnan kehittäminen ja fasilitointi etänä puolestaan tuntuvat paljon vaikeammilta. Moni kaipaa konkreettisia vinkkejä, jotka auttavat kehittämään ja fasilitoimaan esimerkiksi työpajoja.

Hyvä uutinen on se, että tällaisia vinkkejä on paljon. Fasilitoinnista löytyy hyviä neuvoja googlaamalla, lukemalla kirjoja ja myös fasilitointi etänä on käsittelyssä yhä useammin, etenkin nyt kun etätöitä tekee yhä useampi. Täällä löytyy yksi vinkkilista etäfasilitointiin

Huono uutinen taas on se, että hyvätkään vinkit eivät helpota kehittämistä, ellei niitä käytä ja ellei pohdi, mitkä niistä sopivat juuri omalle tiimille ja auttavat sitä pääsemään parhaisiin tuloksiin. Tämän selvittäminen vaatii työtä, toistuvia kokeiluja ja epäonnistumisten kestämistä. Lopulta löytyvät varmasti juuri ne teille parhaat menetelmät.

Hyvä fasilitointi etänä
vaatii valmistautumista

Ryhmätyön tukeminen eli fasilitointi vaatii huolellista etukäteistyötä ja valmistautumista, oltiinpa samassa paikassa tai etänä. Monesti tähän valmistautumiseen tulee varattua liian vähän aikaa, muut työt ajavat helposti suunnitteluajan ohi. Suunnitteluun varatusta ajasta ei kuitenkaan kannata helposti luopua, koska vaarana on, että se kostautuu eikä yhteinen työpaja etene toivotusti tai sen tulokset jäävät heikoiksi

Samassa paikassa työskenneltäessä heikompikin valmistautuminen fasilitointiin voi joskus riittää. Fasilitaattorilla ja ryhmän jäsenillä voi olla hauskoja juttuja, toisten kanssa voi naureskella toimiston ikkunasta näkyville tapahtumille ja ideointia voi jatkaa kokouksen jälkeen lounaspöydässä. Toki useimmiten heikosti valmisteltu ideointipalaveri turhauttaa suurinta osaa osallistujista.

Fasilitointi varmistaa
porukan pysymisen mukana

Etätyössä fasilitoijan heikko valmistautuminen paljastuu nopeasti. Oman koneen vieressä on helppo hautautua muihin ajatuksiin, ellei fasilitoija pidä porukkaa mukana ja ellei oma osallistuminen yhteiseen kehittämiseen tunnu tarpeelliselta. Todella turhauttavaa on yrittää kehittää tekemistä etäyhteyksien varassa, jos on jäänyt epäselväksi, mitä ollaan tekemässä, mitä minulta odotetaan ja kuinka tekeminen etenee.

Fasilitointi etänä ei onneksi ole salatiedettä eikä vaadi harvinaista erityisosaamista. Se vaatii valmistautumista, ajattelua sekä uuden toimintatavan opettelua ja haltuun ottamista. Lisäksi kannattaa kysyä muilta, kuinka homma sujui ja mitä voisi tehdä vielä paremmin. Tuttuja asioita ihan jokapäiväisestä työelämästä.