Rakennusyhtiö JM Suomi oli uuden tilanteen edessä vuoden 2022 lopussa. Oli tiedossa, että yhtiön markkina laajenee pääkaupunkiseudulta Tampereelle ja uusi rakennushanke, Tesomajärven Villat, oli tarkoituksena aloittaa syksyllä 2023. Aiemmin laadittu markkina-analyysi oli tuottanut paljon tietoa, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. 

Lisätiedon hankkimiseksi JM Suomi päätti ostaa HNY Groupilta selvityksen, joka kartoittaa Tesomajärven mahdollisuuksia ja haasteita. Yritykset olivat tehneet aiemminkin yhteistyötä hyvin tuloksin.

Laadullinen selvitys tuo olennaista tietoa

JM Suomen kaupallisen johtajan Susanna Virran mukaan JM Suomi halusi Tesomajärven alueesta tarkempaa ja syvempää näkemystä kuin markkina-analyysi pystyy tarjoamaan. Riittävä ja oikea tieto puolestaan varmistaa viestinnän ja markkinoinnin onnistumista, mikä on olennaista myynnin onnistumisen kannalta.

”Tiedon avulla voimme määritellä, miten lähdemme liikkeelle viestinnällisesti. Saimme Tampereen alueesta laajemminkin tietoa, mikä on hyvä, koska meillä on käynnistymässä Tampereella muitakin hankkeita”, Virta sanoo. 

Susanna Virran mukaan HNY:n laadullinen, haastatteluihin ja muuhun tiedonhankintaan perustuva selvitys on tehokas tapa saada olennaista tietoa.

Perusteellinen tarveanalyysi on onnistumisen edellytys

Hän toteaa, että onnistumisen edellytys on perusteellinen tarveanalyysi. HNY:n mallissa asiakas ja konsultti käyvät tarkasti yhdessä läpi asiakkaan tarpeet. HNY tekee pohjatyön ja laatii asiakkaalle kysymykset, jotka asiakas vielä arvioi.

”Sitten vain odotamme tuloksia. Voimme keskittyä muihin töihin ja luottaa siihen, että saamme vastauksia kysymyksiimme. Olen nähnyt monenlaisia tutkimuksia ja selvityksiä ja voin sanoa, että nämä ovat hyviä”, Virta kertoo. 

Lopputuloksena yritys saa käyttöönsä raportin, joka sisältää tulokset, analyysin ja toimintasuositukset selkeästi kerrottuna. 

Edellisen kerran JM Suomi ja HNY tekivät yhteistyötä muutama vuosi sitten, kun JM Suomi ja Pääkaupungin turvakoti olivat rakentamassa uusia tiloja turvakodille JM Suomen rakennushankkeessa. Tuolloin HNY selvitti, millaisia kokemuksia turvakodeista on eri asuinalueilla. 

”HNY:llä on syventävä tapa tehdä tutkimusta. Arvostan sitä. Saamme todella vastauksia kysymyksiin ja tiedon siitäkin, mitä halutaan jättää sanomatta”, Virta sanoo.

Oikea puhetapa on jo rakentunut

Virran mukaan Tesomajärveä koskevan selvityksen tulokset ovat jo auttaneet suunnitelmien tekemisessä. JM Suomi on saanut varmuutta siitä, mitä sen kannattaa nostaa esiin viestinnässä ja markkinoinnissa ja millainen on oikea puhetapa myynnissä.

Tesomajärven uudet asunnot tulevat ennakkomarkkinointiin toukokuussa. 

Tampere on JM Suomelle uusi markkina-alue ja yrityksen tunnettuus on siellä vielä huono. Muutoksen tekeminen vaatii paljon työtä ja erilaisia toimenpiteitä. Viime syksynä JM Suomi osti myös tamperelaisen rakennusyhtiö Gradinan koko osakekannan osana kasvustrategiaansa. 

”Tarvitsemme sekä markkinointia että viestintää. Haluamme löytää oikean viestin ja tavan tehdä JM Suomen brändiä tunnetuksi Pirkanmaalla”, Virta toteaa.

JM Suomi on osa JM-konsernia, jonka toiminnan pääpaino on asuntojen uudistuotannossa isoissa kasvukeskuksissa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Konsernin liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa ja sillä on noin 2500 työntekijää. Suomessa yritys työllistää noin 200 ihmistä.

JM Suomi rakentaa kaikki kodit Joutsenmerkin kriteerien mukaisesti ja hakee valmiille kohteille Joutsenmerkki-sertifikaatin. Tavoitteena ovat ympäristöystävälliset ja kestävät valinnat.