Kun yritys kaipaa lisää tietoa päätöksenteon tueksi, HNY selvittää ja analysoi faktat syvemmän ymmärryksen saavuttamiseksi. HNY:n laadulliset selvitykset rakennetaan hyväksi testatulla reseptillä. Laput silmillä ei voi kehittyä – tieto ja näkemys auttavat.

1. uudesta johtamisjärjestelmästä haluttiin tietoa synlabissa

Kun tietoa tulee lisää, syntyy usein myös tarve tehdä muutoksia ja kehittää. Muutokset eivät tapahdu itsestään. Ne edellyttävät ihmisten työtä ja sitoutumista. Useimmiten muutos koskee jokaista. Organisaation muutoksen pullonkaula voi olla se, että johtajat eivät itse tiedä, että myös heidän tulisi muuttua ja jos tietävätkin, he eivät tiedä, miten heidän tulisi muuttua. Tässäkin auttavat tieto ja näkemys eli organisaation kannattaa kartoittaa muutosvalmiuksiaan. 

Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden tuottaja SYNLAB oli tehnyt suuria muutoksia johtamisjärjestelmäänsä ja ylipäätään toimintatapoihinsa ja kulttuuriin. Johto halusi tietoa siitä, miten esimiehet ja asiantuntijat ovat kokeneet muutosten onnistuneen.

Henkilöstöjohtaja Oona Silén, SYNLAB:

”Koin, että johtoryhmämme keskustelusta tuli parempaa ja avoimempaa, kun HNY oli ikään kuin hieronut faktat naamaamme.” 

 
2. promedical tarvitsi asiakastietoa

Tiedon hankkimiseksi täytyy nähdä vaivaa ja tehdä työtä. Ennemmin tai myöhemmin tieto todennäköisesti maksaa itsensä takaisin, korkojenkin kera.

Terveysteknologiayritys Promedical etsi uusia keinoja auttaa asiakkaitaan vaikuttavuuden mittaamisessa ja kehittämisessä. Liiketoiminnan kehittämisen tueksi se halusi lisää tietoa siitä, mitä sen asiakkaat ajattelevat vaikuttavuudesta ja millaista tukea ne tarvitsevat vaikuttavuuden mittaamisessa. 

Patrick Francke, Head of VBHC & New Business, Promedical:

”Meillä oli projektin suunnitteluvaiheessa aika epämääräinen käsitys siitä, mitä tarvitsemme ja mikä on paras tapa toteuttaa projekti. HNY auttoi meitä muotoilemaan tarpeen ja vielä sellaisella tavalla, joka oli kattava mutta tehokas toteuttaa.”

3. Kyrö kehitti yrityskulttuuriaan

Mitä tehdä, kun yrityksen omistajat tai johto haluavat tietoa ja ymmärrystä henkilöstön odotuksista, ongelmista ja toiveista? Ulkopuolisen tahon tekemä kartoitus tai yrityskulttuuriselvitys antaa nopeasti ja tehokkaasti luotettavia vastauksia yrityksen kehitystyön pohjaksi.

Ruistislaamo Kyrö oli asettanut yrityskulttuurin kehittämisen painopisteekseen vuodelle 2022. Kehitystyön tueksi johto halusi tietoa ja näkemyksiä suoraan työntekijöiltä ja päätti teettää yrityskulttuuriselvityksen keväällä 2022.

Markkinointijohtaja Sanna Dooley, Kyrö Distillery Company:

”Näki, että HNY on tehnyt vastaavaa aiemminkin. Emme olisi itse pystyneet samaan. Loppuraportti oli ihastuttavan konkreettinen ja selkeä. Vaikka emme olleet itse haastatteluissa mukana, saimme hyvän ymmärryksen ja tietoa keskeisistä asioista. Sen perusteella oli helppo lähteä työskentelemään eteenpäin.”

4. i-mediat siirtyi toimimaan verkko edellä

Osan muutoksista ja muutosten aiheuttamista haasteista voi ennakoida. Mitä enemmän työn pohjaksi on kerätty tietoa, sitä helpompi muutosta on edistää.

Mediayhtiö I-Mediat käynnisti Verkko edellä -projektin, jonka tavoitteena oli sisällöntuotannon siirtyminen digi first -ajatteluun ja -toimintaan. HNY tuki projektia muutosvalmiuksiin keskittyvällä valmennuksella sekä käytännön työtapojen kehittämisen fasilitoinnilla, joiden pohjaksi selvitettiin henkilöstön näkemyksiä ja odotuksia.

Mervi Sirén, Projektipäällikkö/Projektiasiantuntija, I-Mediat:

”HNY:n tuki kumppanina projektin aikana oli korvaamatonta. Ulkopuolinen näkemys ja ajatusten vaihto auttoi meitä rohkeasti kyseenalaistamaan sekä ratkaisemaan vaikeitakin, uudistusta vaativia omia toimintatapojamme.”

5. tieto ja näkemys lääkehoidosta karttui tevassa

Mitä paremmin yritys tuntee sidosryhmänsä, sitä helpompi sen on toimia niiden kanssa ja sitä paremmin sen on kartalla toimialansa tapahtumista. Sidosryhmillä on usein paljon tietoa, jota yrityksen voi hyödyntää omassa toiminnassaan.

Lääkeyhtiö Teva tarvitsi lisää tietoa onnistuneen lääkehoidon edellytyksistä kuluttajilta ja asiantuntijoilta. Teva sai uutta tietoa lääkehoidon onnistumisen edellytyksistä, kuluttajien suhtautumisesta ja odotuksista lääkehoitoon ja asiantuntijoiden näkemyksistä. 

Heidi Ikonen, liiketoimintajohtaja, Teva Finland:

”Onnistuneen lääkehoidon edellytysten ymmärtäminen on yrityksellemme strategisesti tärkeä asia. HNY:n kanssa toteutettu selvitys auttoi meitä hahmottamaan, mikä lääkehoidon onnistumisessa on keskeisintä lääkkeen käyttäjän ja terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta. HNY:n kautta selvityksemme tavoitti kattavasti nämä molemmat tahot.”

LUE MYÖS: Rakennusyhtiö JM Suomi sai tietoa myynnin tueksi