Moni pk-yritys on ollut samassa tilanteessa kuin tutkimus- ja asiantuntijapalveluita tuottava Medaffcon oli pari vuotta sitten. Ajatuksia uuden liiketoiminnan aloittamisesta on ollut pitkään ja niitä on työstetty porukallakin, tuotteita on mietittynä ja kohderyhmäkin melko hyvin selvillä. Silti alkuun pääseminen takkuaa ja uudistuminen jää muiden töiden jalkoihin.

Medaffcon on toiminut pitkään lääkeyritysten tutkimusprojekteissa ja tiedolla johtamisen tukena. Yrityksessä tiedettiin, että tätä osaamista tarvitaan yhä enemmän myös terveydenhuollossa, kun kehitetään hoitopolkuja ja vertaillaan esimerkiksi eri hoitomuotojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Se halusi kuitenkin saada lisää tietoa markkinasta ja varmistaa, että sen oletukset paikkaansa.

– Halusimme ulkopuolisen, neutraalin kumppanin selvittämään meille uutta liiketoiminta-aluetta ja asiakkaita. Omat resurssimme olivat siinä vaiheessa hyvin tiukasti kiinni meneillään olevissa projekteissa, Medaffconin lääketieteellinen johtaja Jaana Ahlamaa kertoo.

HNY valikoitui kumppaniksi sekä lähestymistapansa että asiantuntijoidensa taustan takia ja ryhtyi selvittämään Medaffconin toimeksiannosta terveydenhuollon vaikuttavuusmarkkinan kokonaisuutta ja tilannetta. Menetelmäksi valikoituivat sairaanhoitopiirien ja eri toimialojen ja klinikoiden johdon haastattelut.

Ahlamaa kehuu HNY:n otetta ammattitaitoiseksi ja systemaattiseksi. Lopputuloksena oli selvitys markkinan kokonaistilanteesta, mahdollisuuksista ja esteistä sekä potentiaalisista ostajista.

– Lopputulos vastasi tavoitteita ja antoi meille lisää tietoa ja eväitä päätöksentekoon seuraavaan vaiheeseen etenemisestä. Päätimme käynnistää uuden liiketoiminta-alueen avaamisen, Ahlamaa sanoo.

Markkinaselvityksen jälkeen Medaffcon on jatkanut yhteistyötä HNY:n kanssa.

HNY on auttanut Medaffconia kehittämään ja toteuttamaan uuden liiketoiminnan viestintää. Ulkopuolinen apu on ollut tarpeen, koska Medaffconilla ei ole töissä omia viestinnän ammattilaisia. Yhteistyö on kehittynyt entistä strategisemmaksi, koska molemmat osapuolet tietävät ja tuntevat liiketoiminnan tarpeet.

Viestintästrategian luominen ja viestinnän toimenpiteiden toteuttaminen ovat auttaneet liiketoiminnan kehittämisessä.

– Viestintästrategiaa laadittaessa omat näkemykset ja erilaistumistekijät kirkastuivat itsellekin. Juttuja miettiessä olemme päätyneet pohtimaan omaa näkemystä ja mielipidettä moneen vaikuttavuuteen, dataan ja tosielämän tiedon hyödyntämiseen liittyvään asiaan. Mielestäni HNY:n avulla olemme itsekin kehittyneet juttujen ideoimisessa, Ahlamaa sanoo.

Medaffcon lähestyy tiedolla johtamista ja vaikuttavuutta käytännönläheisesti ja haluaa löytää ratkaisuja, joista on hyötyä terveydenhuollon ammattilaisten arjessa. Tässä auttaa vankka kokemus ja se, että tiimissä on mukana useita terveydenhuollon ammattilaisia. Tuntuma terveydenhuollon arkeen on vahva.

Viestinnän lisäksi HNY osallistui Medaffconin asiakasprojektin toteuttamiseen. Kun iso asiakastyöpaja täytyi toteuttaa etänä koronan takia, HNY fasilitoi 30 henkilön etätyöpajan.

– Työpaja olisi ollut meille aivan liian raskas toteuttaa ilman ulkopuolista apua. Meillä ei myöskään ollut omaa kokemusta etätyöpajojen fasilitoinnista. HNY:n avulla työpaja toteutui onnistuneesti ja medaffconilaiset pystyivät keskittymään siihen, että saimme projektin kannalta olennaisiin kysymyksiin vastaukset, Ahlamaa sanoo.