Coloplast:

Asiakasymmärrys

”Löysimme alusta asti HNY:n kanssa yhteisen sävelen ja yhteisymmärryksen siitä, mihin projektissa pyritään. Toimeksiannon kautta kasvatimme ymmärrystä kunta-asiakkaidemme tarpeista ja siitä, millaisia toiveita heillä on yhteistyölle”.

Mia Karppila, toimitusjohtaja, Coloplast Suomi

Coloplast on kansainvälinen intiimiterveydenhoidon tuotteita ja palveluita kehittävä yritys.

Projekti

HNY selvitti kuntien virkamiesjohdon ja poliitikkojen odotuksia hoitotarvikkeisiin ja niiden hankintoihin liittyen.

Toteutus

Tiedonkeruu toteutettiin haastattelemalla kuntien virkamiesjohtoa ja poliitikkoja. Mukana oli terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi hankinnoista vastaavia henkilöitä.

Tulos

Työn pohjalta Coloplast uudistaa tuote- ja palvelutarjontaansa kunta-asiakkailleen.

Katso myös

Medaffcon:

Markkinakatsaus ja viestintätuki

”HNY räätälöi projektin juuri meidän tarpeisiimme sopivaksi ja he kuuntelivat asiakasta. Pysyimme koko projektin ajan hyvin ajan tasalla ja projekti valmistui etuajassa. Loppuraportti oli selkeä ja antoi meille työkaluja jatkoa ajatellen. Olimme yhteistyöhön hyvin tyytyväisiä”.

Jaana Ahlamaa, johtaja, lääketieteelliset palvelut, Medaffcon