Hevosurheilu:

Toimituksen muutosvalmennus

”Suuri yhteistyöstä koitunut hyöty oli se, että toimitus teki järjestelmällistä ja tavoitteellista yhteistyötä, pysyi aikataulussa ja sai tarvitut asiat aikaan. Oman väen kesken olisi harhauduttu puhumaan ikuisuusasioista.”

Tero-Mikko Talaslahti, Päätoimittaja, Hevosurheilu

Hevosurheilu on vuonna 1924 perustettu raviurheiluun ja ratsastukseen keskittynyt erikoislehti, jota julkaisee Suomen Hippos Ry:n tytäryhtiö Suomen Hevosurheilu Oy.

Projekti

hevosurheilu otti käyttöön ensimmäistä verkkojulkaisujärjestelmäänsä. Printtivetoisen toimituksen johtaminen, toimintatavat ja roolitukset oli tarpeen muuttaa verkkotekemiseen sopiviksi ja sitä vahvistaviksi niin, että myös myynti ja markkinointi voivat onnistua. 

Toteutus

HNY kartoitti toimituksen näkemykset ennakkokyselyllä. Keväällä 2022 toteutettiin 3 työpajaa, joiden pohjalta toimitus esimerkiksi organisoitui uusiksi. Syksyn 2 seurantatyöpajassa uudistuksen toimivuutta viilattiin tarvittavilta osin. Työskentely sisälsi esimerkiksi ryhmätöitä ja valmennusta.

Tulos

Hevosurheilu siirtyi maksumuurin taakse toukokuussa 2022, jolloin toimitus ryhtyi noudattamaan uusia, yhdessä sovittuja toimintatapoja. Printin ja verkon tekeminen selkiytyivät ja tiedonkulku ja suunnittelu paranivat. Verkkokirjautumisten ja -tilausten määrä alkoi kasvaa. 

Katso myös

I-Mediat:

Muutosvalmennus

”HNY.n tuki kumppanina projektin aikana oli korvaamatonta. Ulkopuolinen näkemys ja ajatusten vaihto auttoi meitä rohkeasti kyseenalaistamaan sekä ratkaisemaan vaikeitakin, uudistusta vaativia omia toimintatapojamme ”.

Mervi Sirén, Projektipäällikkö/Projektiasiantuntija, I-Mediat Oy