Muru dining:

Vuorovaikutuscoachaus

”Ravintoloissa osataan pitää huolta, vieraista, viineistä ja annoksista, mutta henkilöstö ja vuorovaikutus turhan usein ollut huonoa. HNY:n tuottama treenaus toi meille paremmat eväät henkilöstön vuorovaikutukseen.”

Samuil Angelov, sommelier – restaurateur, Muru Dining

 

Muru Dining on nopeasti kasvanut ja kehittynyt kolmen ravintola-alan ammattilaisen omistama yritys.

Projekti

Muru Dining halusi tarjota vuorovaikutusvalmennusta keittiömestareille ja ravintolapäälliköille työyhteisön viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä työilmapiirin parantamiseksi.

Toteutus

HNY järjesti kaksi kolmen tunnin vuorovaikutuscoachausta, joissa mukana olivat ravintolapäälliköt ja keittiömestarit. Valmennukset sisälsivät luentoja, keskusteluja ja yhteisiä harjoituksia.

Tulos

Muru Diningin esihenkilöt saivat työkaluja toimintaansa ja ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä. Konkreettisena muutoksena he aloittivat esimerkiksi yhteiset keskiviikon työlounaat sisäisen viestinnän ja keskustelun parantamiseksi.

Katso myös

Kyrö distillery company:

Yrityksen kulttuurin kehittäminen

”Näki, että HNY on tehnyt vastaavaa aiemminkin. Emme olisi itse pystyneet samaan. Loppuraportti oli ihastuttavan konkreettinen ja selkeä. Vaikka emme olleet itse haastatteluissa mukana, saimme hyvän ymmärryksen ja tietoa keskeisistä asioista. Sen perusteella oli helppo lähteä työskentelemään eteenpäin.”

Sanna Dooley, markkinointijohtaja, Kyrö Distilllery Company