Rakennuslehti:

Toimituksen valmennus

”Saimme konkreettisia eväitä toimituksen työskentelyn ja yhteistyön kehittämiseksi. Valmentajan oma kokemus toimitustyöstä rakensi koko porukan luottamusta prosessiin ja auttoi pääsemään tehokkaasti eteenpäin.”

Tapio Kivistö, päätoimittaja

Rakennuslehti on rakennusalan päättäjien ja asiantuntijoiden uutis- ja ajankohtaismedia.

Projekti

Pitkään jatkuneen etätyöjakson jälkeen Rakennuslehden toimitus halusi varmistaa, että toimituksen toimintatavat tukevat yhteistyötä ja auttavat tekemään tehokkaasti verkko- ja printtiuutisia.

Toteutus

HNY Group piti Rakennuslehden toimitukselle neljä työpajaa, joissa hyödynnettiin monipuolisia työskentelymenetelmiä. Ennen valmennuksia toimitukselle tehtiin kysely, jolla varmistettiin tuloksekas eteneminen itse työpajoissa.

Tulos

Valmennuksessa toimitus loi konkreettisia linjauksia ja sovittuja toimintatapoja, jotka se pystyi ottamaan heti käyttöön. Toimitus kävi rakentavaa keskustelua myös vaikeista aiheista ja sai tukea ongelmien ratkaisemiseen.

Katso myös

Synlab:

Johtamisjärjestelmän arviointi

”Koin, että johtoryhmämme keskustelusta tuli parempaa ja avoimempaa, kun HNY oli ikään kuin hieronut faktat naamaamme.”

Oona Silén, henkilöstöjohtaja, SYNLAB