Sailab:

selvitykset ja toimintaehdotukset

”Erinomaista työtä. Kaikenlaisia raportteja on tullut nähtyä, ja näistä voi sanoa, että niitä oli jopa mukava lukea”.

Laura Hollanti, toimitusjohtaja, Sailab – MedTech Finland

Sailab – MedTech Finland on terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö.

Projekti

HNY laati Sailabille kaksi erillistä selvitystä alan markkinoinnin eettisistä ohjeista ja vaikuttavuudesta hankintakriteerinä.

Toteutus

Tiedonkeruu toteutettiin haastatteluilla ja muihin lähteisiin perehtymällä. HNY laati raportit suosituksineen.

Tulos

Sailab otti suositukset huomioon toiminnansuunnittelussa, ja niistä jaettiin tietoa jäsenyrityksille.

Katso myös

Coloplast:

Asiakasymmärrys

”Löysimme alusta asti HNY:n kanssa yhteisen sävelen ja yhteisymmärryksen siitä, mihin projektissa pyritään. Toimeksiannon kautta kasvatimme ymmärrystä kunta-asiakkaidemme tarpeista ja siitä, millaisia toiveita heillä on yhteistyölle”.

Mia Karppila, toimitusjohtaja, Coloplast Suomi