Selvitys voi kuulostaa byrokraattiselta paperilta, jolla on hyvin vähän tekemistä käytännön toiminnan kanssa. Aina tämä ei pidä paikkaansa.

.

Tiedän hyvin, millaisia ajatuksia konsultin tekemä selvitys osassa ihmisistä herättää. Selvityksen ajatellaan olevan kalliilla hinnalla tehtyä itsestään selvien asioiden pallottelua, monimutkaisia kuvioita kalvoilla ja heikosti käytäntöön vietäviä ehdotuksia. Joskus tämä voi pitää paikkaansa, mutta monestikaan ei.

Usein ulkopuolisen tahon tekemät selvitykset, kartoitukset ja analyysit tuottavat hyödyllistä tietoa, jonka avulla yritysten ja organisaatioiden toimintaa voidaan kehittää hyvin konkreettisesti, ja jotka auttavat tarkentamaan omaa käsitystä asioista. Julkisuudessa palloteltavat epäonniset konsulttiraportit ovat vain yksi kuva kokonaisuudesta. Suurinta osaa selvityksistä organisaatiot käyttävät sisäisesti eivätkä välttämättä hiisku hyvistä selvityksen tekijöistä eteenpäin. Ei kannata tarjota muille kilpailuetua niin helposti!


Vahvempi tilannekuva

Me HNY Groupissa teemme niin organisaatioiden sisäistä tilannetta ja kehitystä kuin ulkoista toimintaympäristöä kuvaavia selvityksiä ja kartoituksia. Usein niitä voidaan käyttää syventämään tilannekuvaa tai henkilöstökyselyn tuloksia sekä tuomaan laajempaa kokonaiskäsitystä organisaation tilanteesta.

Tällainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa johto saa viestejä henkilöstön tyytymättömyydestä, mutta tyytymättömyyden todellisiin syihin ja yleisyyteen on vaikea päästä kiinni. Haastattelut auttavat hahmottamaan tilannetta paremmin ja suuntaamaan kehittämistä oikeaan suuntaan.


Tukea päätöksentekoon

Ulkoista toimintaympäristöä, sen muutoksia ja eri toimijoiden näkemyksiä voidaan selvittää monella tavalla ja monen eri kohderyhmän kautta. Voi olla tarpeen saada tietoa ostajien odotuksista ja arvostuksista. Päätösten suunnitteluvaiheessa niiden seurauksia voi olla hyödyllistä selvittää kysymällä niiden näkemyksiä, joihin päätökset vaikuttavat. Tämä voi auttaa suunnittelemaan päätökset paremmin ja ottamaan eri näkökohdat huomioon. Havaintoja voi käyttää myös vaikuttamistyön tukena.

Usein päätöksiä ja uusia toimintatapoja valmisteltaessa tarvitaan tietoa nykytilanteesta. Esimerkiksi valmisteilla olevilla hyvinvointialueilla kehittämistyössä on mukana monia kuntia, joilla kaikilla voi olla erilaisia toimintatapoja. Ennen kuin yhteiseen kehittämiseen päästään kunnolla kiinni, on tärkeä tietää, mikä toimii jo nyt, mitä vanhasta kannattaa säilyttää ja mitä tulee tehdä toisin. Tällaisessa tilanteessa ulkopuolisen tekemä selvitystyö voi auttaa kuvaamaan nykytilanteen tehokkaasti. Ulkopuolinen tekijä on myös neutraali taho, jonka tekemän selvityksen tulokset kaikkien voi olla helpompi ottaa vastaan kuin esimerkiksi jonkun ns. kilpailevan kunnan edustajan tekemän selvityksen tulokset olisivat.


Apua muutosten toteuttamiseen


On myös tilanteita, joissa jo tehdystä päätöksistä ja uusista toimintatavoista tarvitaan lisää tietoa. Tähän voi olla syynä esimerkiksi se, että halutaan tietää lisää päätösten vaikutuksista tai siitä, kuinka uudet toimintatavat tai muutokset on otettu käyttöön. Ulkopuolisen tekemä selvitys auttaa tässäkin tapauksessa kehittämään toimintaa ja tuo selkeitä toimintaehdotuksia esimerkiksi siihen, miten uudet toimintatavat saataisiin käyttöön ja mikä niiden omaksumista on tähän mennessä estänyt.

Selvitykset tuovat hyvin monenlaista apua toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan ne antavat selkeitä ja käytännönläheisiä suosituksia, joiden avulla hommat sujuvat paremmin ja asiat edistyvät oikeaan suuntaan.

Ota yhteyttä ja jutellaan, miten voisimme olla avuksi teidän yrityksellenne tai organisaatiollenne!


Uutiskirjeen tilaus