HNY Group coachasi  – tai tuttavallisemmin koutsasi – ravintolayritys Muru Diningin keittiömestareita ja ravintolapäälliköitä vuorovaikutustaidoissa tammi–helmikuussa. Ravintolatoimenjohtaja Kosti Paloposken mukaan valmennus avasi keskustelun avoimen keskustelun tärkeydestä ja helpotti työtä sitä kautta.

Aiemmin Muru Dining ei ole käyttänyt coachingia, ja ensimmäinen kokemus oli positiviinen.

Coachingin tarkoituksena oli lisätä tietoa ja ymmärrystä vuorovaikutuksesta ja viestinnästä työpaikalla sekä harjoitella vuorovaikutustaitoja. Lisäksi osallistujat miettivät, millaisia yhteisiä toimintatapoja voisi olla Murussa, Pastiksessa ja Lilla Villassa, joilla kaikilla on sama omistaja. Työkaluina olivat yhteiset keskustelut ja harjoitukset.

Paloposki luonnehtii valmennusta onnistuneeksi. Keittiömestarit ja ravintolapäälliköt ovat omien tiimiensä esimiehiä, ja Paloposken mukaan heidän on hyvä pohtia omaa rooliaan viestin viejinä ja vastaanottajina. Tämä toteutui koutsauksessa.

”Ravintola-alalle on tyypillistä, että ihmiset tulevat erilaisista taustoista. Heidän osaamisessaan ja vahvuuksissaan voi olla isojakin eroja. Osa on ekstrovertteja, osa introvertteja. He toimivat ja viestivät eri tavoin. Jokaisen on hyvä ymmärtää tätä”, Paloposki sanoo.

Paloposki on juuri pitänyt kehityskeskustelut, joissa kävi ilmi, että coachingin osallistujat olivat saaneet valmennuksista eväitä omaan viestintäänsä.

jokainen etenee omista lähtökohdistaan

Vuorovaikutustaidot tarkoittavat kykyä ja halua vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä muiden kanssa ja toimia yhdessä. Vastavuoroisuus on keskeistä vuorovaikutuksessa, jotta kaikki antavat oman panoksensa keskusteluun tai tapahtumaan. Olennaista on toisten kunnioitus, kuuntelu ja keskittyminen. 

Rakentavan vuorovaikutuksen taitoa on kyky ratkaista ristiriitoja ja olla empaattinen sekä kantaa vastuuta omasta käyttäytymisestä ja toiminnasta.

”Coaching toimi meillä hyvin, koska se avasi jokaiselle mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan kunkin omista lähtökohdista. Minun työni helpottui coachingin jälkeen. Se avasi avoimen keskustelun sitä, miksi asioista kannattaa puhua avoimesti”, Paloposki toteaa.

valmennus toi konkretiaa

Coachingin jälkeen yksiköissä alkoivat henkilöstön yhteiset keskiviikkolounaat. 

”Yksiköissä syödään keskiviikkoisin yhdessä ja käydään samalla läpi asioita. On yksi päivä, jolloin ollaan ruokapöydässä yhdessä eikä kenelläkään ole puhelinta kädessä”, Paloposki kertoo.