Vaikuttavuus terveydenhuollossa on pop – ja syystä, tarkoittaahan se järkevää resurssien käyttöä niin, että saadaan aikaan mahdollisimman paljon terveyshyötyä. Etenkin terveysteknologiassa vaikuttavuus on usein miellyttävä puheenaihe mutta käytännössä näkyy vain harvoin esimerkiksi hankintakriteereissä. Terveysteknologiayritysten edunvalvoja Sailab – MedTech Finland halusi tuottaa jäsenilleen lisää näkemystä siitä, miten vaikuttavuudesta voisi saada toimivan hankintakriteerin.

Miten saada vaikuttavuus hankintojen kriteeriksi terveysteknologia-alalla? Tämä kysymys polttelee suomalaisten terveysteknologian ammattilaisten mieltä.

Vaikuttavuuden käsite on terveydenhuollon toimijoille tuttu etenkin lääkehoidoissa, joiden vaikuttavuutta – eli kykyä tuottaa toivottuja tuloksia, usein vieläpä edullisessa suhteessa tarvittuihin resursseihin – on arvioitu jo pitkään korvattavuussäädösten takia. Myös hoitomenetelmiä on arvioitu jo ainakin tämän vuosituhannen ajan, vaikka menetelmien arvioinnin systematiikka ei ole yhtä kehittynyttä kuin lääkehoitojen.

Pahenevia talouspaineita ennustava julkinen sektori on pyrkinyt ottamaan vaikuttavuuden arvioinnin käyttöön laajasti myös hankinnoissa. Tavoite on toimia niin, ettei vain osteta  sitä tuotetta tai palvelua, joka on lyhyellä aikavälillä halvin, vaan pyritään hahmottamaan, mikä tuote tai palvelu tuottaa käytettyihin resursseihin nähden eniten hyötyä koko elinkaarensa aikana. Halutaan siis käyttää yhteisiä varoja niin, että syntyisi mahdollisimman paljon terveyshyötyä.

Mutta vaikka pyrkimys on hyvä ja tavoitteet kunnossa, vaikuttavuus näkyy hankintakriteerinä vasta melko harvoin. Tämä on pulmallista terveysteknologiayrityksille, jotka uskovat innovatiivisten tuotteidensa tuovan etua nimenomaan vaikuttavuuden kautta.

mutta miten vaikuttavuus paranee?

Vaikuttavuus terveydenhuollossa kuulostaa yllä sanotun perusteella intuitiivisesti hyvältä idealta. Vaikuttavuuden todistaminen käytännössä vaatii kuitenkin usein paljon työtä. On ymmärrettävä laajoja prosesseja ja järjestelmiä, hahmotettava mutkikkaita syy-yhteysverkostoja, on hahmotettava osuvat vaikuttavuuden kriteerit ja vieläpä pystyttävä hankkimaan niistä tietoa. Miten vaikkapa tietynlaisen katetrin käyttö kotihoidossa olevilla potilailla vaikuttaa munuaistulehdusten määrään ja sitä kautta inhimilliseen kärsimykseen ja kustannuksiin? Entä kannattaako käyttää sydämentahdistinta, joka on kallis mutta jonka akku kestää pitkään, ja mitä kautta tähän saa vastauksen? Usein valmista vaikuttavuustietoa ei ole, ja sen jatkuva kokoaminen ja analysointi on työlästä ja vaatii erikoisosaamista.

Mitä tuotteiden ja ratkaisujen myyjät voisivat tehdä edistääkseen vaikuttavuuden asemaa hankintakriteerinä? Miten ostajat saisi kiinnostumaan vaikuttavuudesta, kun monen myyjän kokemus on, että vain hinta kiinnostaa?

Tässä tilanteessa terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö Sailab – MedTech Finland halusi tuottaa jäsenilleen tietoa ja näkemystä siitä, miten vaikuttavuudesta pääsisi paremmin keskustelemaan ostajien kanssa. Apuun kutsuttiin HNY, joka perehtyi aihetta koskeviin dokumentteihin ja haastatteli terveysteknologiayritysten edustajia hyvin onnistuneista caseista ja omista kokemuksista sekä ennen kaikkea ostajien edustajia, pääosin vaikuttavuuden arviointiin ja terveysteknologian ostamiseen perehtyneitä lääkäreitä.

mitä tästä seurasi?

Selvitystyössä kävi ilmi, että ostajatkin ovat kiinnostuneita vaikuttavuudesta ja toivovat myyjiltä aktiivisuutta vaikuttavuuden osoittamisesta. HNY laati raportin, joka sisälsi tiekartan siitä, mitä terveysteknologiayritysten kannattaisi yksin ja yhdessä tehdä syventääkseen vaikuttavuuskeskusteluja ostajien kanssa ja miten kannattaisi edetä. Suositukset ja toimenpide-ehdotukset koskivat esimerkiksi yritysten oman osaamisen kartuttamista sekä tiedon ja neutraalin näkemyksen tarjoamista ostajille niin, että nämä saavat hyötyä omaan työhönsä

Sailab otti suositukset ja toimenpiteet huomioon toiminnansuunnittelussaan. Toiminnanjohtaja Laura Simik toteaa, että HNY:n työ palveli Sailabin ja sen jäsenten tavoitteita erinomaisesti. 

”Projekti oli helppo ostaa. HNY hallitsi mutkikkaan kokonaisuuden jo ennalta, mikä helpotti valmistelua ja näkyi raportin laadussa”, Simik sanoo.

Katso täältä vinkit siihen, mitä tiedolla johtavan kannattaa muistaa!