TIETOSUOJASELOSTE

Laadittu 23.9.2019

Päivitetty 23.9.2019

Tässä selosteessa kerrotaan HNY Groupin keräämistä henkilötiedoista ja siitä, miten tietoja käytetään.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

HNY Group voi kerätä ja käyttää seuraavanlaisia henkilötietoja:

  • Yhteystietoja (nimi, yritys, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), joita pyydetään lomakeyhteydenotossa
  • Mitä tahansa tietoja, joita lähetetään HNY Groupille

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

HNY Group käyttää henkilötietoja

  • verkkosivujen hallinnointiin ja kehittämiseen asiakaslähtöisemmiksi
  • asiakaskokemuksen parantamiseen
  • kohdennetumpaan markkinointiviestintään 

TIEDON SUOJAAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN

HNY Group huolehtii siitä, että henkilötietojen käsittelyssä on tarkoituksenmukainen varautuminen henkilötietojen katoamisten, väärinkäytösten tai muokkausten estämiseksi.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

OIKEUTESI HENKILÖTIETOJEN OSALTA

Sinulla on oikeus saada tieto kaikesta HNY Groupin hallussa olevasta, sinua koskevasta henkilötiedosta. Olet oikeutettu myös vaatimaan tiedon korjaamista tai poistamista kokonaan, myös siinä tapauksessa että olisit antanut siihen aiemmin luvan.

Kaikki asiaan liittyvät pyynnöt ja vaatimukset tulee osoittaa alla oleviin yhteystietoihin.

TÄMÄN SELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN

Tarpeen ilmetessä tämä seloste päivitetään ja julkaistaan päivitetyssä muodossaan HNY Groupin verkkosivulla. Muutokset ovat nähtävissä tällä sivulla.

YHTEYDENOTTO

Kaikissa tätä selostetta tai henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voit lähestyä HNY Groupia joko sähköpostitse info (at) hnygroup.fi tai postitse seuraavaan osoitteeseen:

HNY Group Oy

Sofiankatu 4 C

00170 Helsinki